logo Helse Nord

Helse Nord overvåker situasjonen nøye

Flere store norske virksomheter har det siste døgnet har vært utsatt for det man tror er et russisk cyberangrep. 

Publisert 29.06.2022
Illustrasjonsbilde cyberangrep (Colourbox)

Angrepene er rettet mot en rekke store norske virksomheter som tilbyr viktige tjenester til befolkningen, opplyser NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) på sine nettsider.​

Angrepene er såkalte tjenestenektangrep, noe som betyr at nettsider og nettbaserte tjenester oppleves utilgjengelige. NSM opplyser at de har sett lignende angrep i andre land den siste tiden, men ingen av disse har meldt om varige konsekvenser. 

Overvåker situasjonen nøye


Jonnny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord RHF

Jonnny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord RHF

­– Helse Nord overvåker situasjonen nøye og vi er i tett dialog med helseforetakene, statsforvalterne og nasjonale myndigheter, sier Jonny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord RHF.
 ​