logo Helse Nord

Helse Nord RHF går ut av beredskap

Helse Nord RHF går ut av beredskap og over i normal drift.

Publisert 01.04.2022

Situasjonsbildet knyttet til pandemien viser at vi med stor sannsynlighet er over smittetoppen og at belastningen for spesialisthelsetjenesten gradvis blir redusert. Helse Nord RHF vil fortsatt følge driftssituasjonen til sykehusene våre og bidra med regional koordinering dersom dette skulle være nødvendig.

I forbindelse med krigen i Ukraina, er det forventet at spesialisthelsetjenesten bidrar med behandling av evakuerte pasienter og flyktninger, samt bidrar til kommunehelsetjenestens ansvar for helsesjekk av flyktninger. Dette følges opp av sykehusforetakene, og Helse Nord RHF overvåker situasjonsbildet kontinuerlig og bidrar ved behov. 
Det har ikke vært satt beredskap i Helse Nord RHF knyttet til Ukraina-situasjonen.