logo

Innspillsmøte om inkluderingsdugnaden i Helse Nord

Regjeringen har igangsatt et satsningsområde for å gi de som står utenfor arbeidslivet med hull i CVen sin, en inngang til arbeidslivet. I den anledning arrangerer Helse Nord RHF en innspillskonferanse om inkludering 26.-27. juni.

Publisert 25.06.2019
Sist oppdatert 01.07.2019
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
På konferansen deltar helseforetakene, vernetjeneste, tillitsvalgte, representanter for de andre helseregionene, Arbeidsgiverforeningen Spekter, NAV i Nordland, Troms og Finnmark, tiltaksbedrifter i alle de kommunene hvor Helse Nord har sykehus og IPS.
Alle skal samarbeide om å nå målet i inkluderingsdugnaden.

Helse Nord RHF med foretakene har i Foretaksmøte 15.01.19 fått følgende oppdrag fra HOD:

- Regjeringen lanserte 20. juni 2018 en inkluderingsdugnad, hvor hovedmålsettingen er økt yrkesdeltakelse. I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 pst. av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med "hull i CVen". 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å i samarbeid utarbeide en plan med tiltak, arbeidsformer og rutiner med sikte på å nå målene bak inkluderingsdugnaden. Planen skal bygge på helseforetakenes erfaringer fra arbeidet med ansettelser og inkludering av søkere med nedsatt funksjonsevne. Det skal rapporteres på arbeidet pr. 1. oktober 2019.

- Helseforetakene utgjør sammen den største arbeidsgiveren i Nordland, Troms og Finnmark med sine 18.000 medarbeidere. Det gjør at helseforetakene har et særlig ansvar for inkludering. Arbeid er helsefremmende, så således er det også med på å bidra til god helse, sier HR-sjef i Helse Nord RHF Anita Mentzoni-Einarsen.

Målet med konferansen er å:
  • Bli kjent med oppdraget, få felles forståelse og plattform
  • Få kunnskap og inspirasjon fra andre som har arbeidet med dette
  • Bygge nettverk/ knytte kontakter 
  • Legge grunnlag for samarbeidsavtaler og samarbeid mellom aktørene
  • Gi gode innspill til hvordan vi skal løfte sammen for å løse oppdraget

Program 26-27 juni Inkluderingsdugnad i Helse Nord.pdf

Les mer om inkluderingsdugnaden på regjeringen.no

Presentasjoner fra konferansen:

Bodø industri.pdf
Beate Brinchmann.pdf
NAV-Nordland.pdf
Vestre Viken og Spekter.pdf
Inkluderingsworkshop - gruppeoppgaver2.pdf

Videohilsen fra Torbjørn Røe Isaksen