logo

Ja og nei til kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

Publisert 12.06.2017
Kreftcelle. Illustrasjon: Colourbox.com
I Beslutningsforum for nye metoders møte 9. juni ble det tatt avgjørelser på to kreftlegemidler:

Kombinasjonsbehandlingen med legemidlene nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) kan innføres til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom). 

Legemiddelet ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom.