logo

Kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helse Nord RHF har kunngjort konkurranse for kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Publisert 24.08.2020
Trist mann

​Følgende delleveranser inngår i konkurransen:

  1. Alkoholavhengighet inntil 6 måneder
  2. Avhengighet inntil 6 måneder 
  3. Avhengighet inntil 12 måneder
  4. Avhengighet 18 (16) – 23 år inntil 12 måneder
  5. Avrusning 3 – 14 dager


Konkurransen er publisert på den offentlige innkjøpsportalen doffin.no