logo

Knudsen blir kommunikasjonsdirektør i Helse Nord

Anne May Knudsen har takket ja til stillingen som kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF. 

Publisert 08.11.2017
Anne May Knudsen
Knudsen har vært konstituert i stillingen det siste halve året. Hun har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord RHF i 14 år, noe som gjør at hun kjenner både landsdelen og helsesektoren godt.

– At jeg kjenner Helse Nord godt er en stor styrke for den jobben jeg skal gjøre. Jeg har jobbet i sektoren lenge og har knapt hatt en kjedelig dag på jobb. Det er utrolig givende å arbeide med kommunikasjon i en sektor som betyr så mye for folk og som stort sett alle har en mening om, sier Knudsen.

Bedre tjenester 
Anne May Knudsen er 44 år, bosatt i Bodø og har utdanning innen samfunnsfag, journalistikk og kommunikasjon. Hun har også en master i helseledelse.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben sammen med mine kollegaer i kommunikasjonsavdelingen. Noe av det vi skal jobbe med fremover er å skape enda bedre tjenester for pasientene våre. Her er Helse Nord allerede langt fremme. Pasientene har blant annet digitalt innsyn i pasientjournalen sin og vi forbedrer behandlingsinformasjonen på sykehusenes nettsider, sier Knudsen.
 
En annen viktig oppgave for den ferske kommunikasjonsdirektøren er å skape enda bedre løsninger for internkommunikasjon i foretaksgruppa Helse Nord, landsdelens største arbeidsplass. 

Tydelige krav
Det var 22 søkere til stillingen som kommunikasjonsdirektør.

– Anne May er en person som stiller krav til oss som organisasjon og seg selv. Hun er tydelig og setter mål som hun bidrar til å nå. Hun har en kommunikasjonskompetanse vi trenger i Helse Nord RHF, og jeg er svært glad for at hun tar på seg denne krevende jobben, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Kontakt:
Anne May Knudsen nås på mob. 975 92 815.