logo

Konkurranse for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester

UTSATT: Konkurransen er utsatt, men oppdragsgiver vil kunngjøre konkurransen tentativ våren 2021.  

Publisert 10.03.2020
Rehab
Helse Nord RHF hadde publisert en veiledende kunngjøring av kommende konkurranse for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester.  

Formålet med konkurransen var å etablere avtaler med flere private institusjoner fra januar 2022. 

Veiledende kunngjøring i Doffin.