logo

Konkurranse for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helse Nord RHF gjør oppmerksom på at det er publisert en veiledende kunngjøring av kommende konkurranse for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Formålet med den kommende konkurransen er å etablere avtaler med flere private institusjoner fra mai 2021. 

Publisert 21.01.2020
Puslespill
Helse Nord RHF ber potensielle leverandører og brukere gi innspill på tjenesten som kan utfylle/utvikle tilbudet til pasienter med rus- og avhengighetslidelser i Helse Nords geografiske område. 

Frist for innspill: 25.02.2020, som bes sendt til Helse Nord RHF postmottak: postmottak@helse-nord.no  

Veiledende kunngjøring i Doffin.