logo

Konkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser

Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser fra private leverandører.

Publisert 18.12.2020
PET-scanner

​Konkurransen er publisert på den offentlige innkjøpsportalen doffin.no