logo

Krever tiltak for å øke antall donorer

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

Publisert 25.09.2018
Sist oppdatert 27.09.2018
Lofthus, Høie og Bergland på Rikshospitalet
Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

Hvordan bli organdonor?

​Hvis du ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er din vilje til organdonasjon som gjelder.

Du kan også fylle ut et donorkort, som er en bekreftelse på at dine nærmeste er informert. Dette kan du gjøre ved å:


På kortet og i applikasjonen fører du opp navnet på to personer som er informert om ditt standpunkt. Disse kan for eksempel være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, og må være over 18 år.I Norge er det til enhver tid rundt 450 personer som venter på et nytt organ. Oppdaterte tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført 67 donasjoner i Norge, 20 færre enn på samme tidspunkt i fjor. 

Dette tallet er høyt når vi vet at én donor kan gi nytt og bedre liv for opptil åtte personer. I gjennomsnitt benyttes tre-fire organer fra hver donor.

– Undersøkelser viser at åtte av ti personer i Norge er positive til organdonasjon. Til tross for dette, er det altfor mange som venter på nye organer, sier Høie. 

I Norge er det til enhver tid rundt 450 personer som venter på et nytt organ. 


For å øke bevisstheten om organdonasjon i befolkningen og bidra til at flere uttrykker sitt ønske om å være donor, er det etablert en elektronisk løsning som gjør det mulig å fylle ut et digitalt donorkort i kjernejournalen.  I tillegg har Høie gitt Helse Sør-Øst Høie RHF ansvaret for en nasjonal informasjonskampanje som skal øke antall donorer. 

Nasjonal kampanje

I samarbeid med de tre andre helseregionene gjennomfører Helse Sør-Øst RHF i høst en informasjonskampanje ut mot befolkningen og i alle landets helseforetak.   

– Vi vet at flere ansatte i helseforetakene føler at det både er vanskelig og kan være tidkrevende å ta opp spørsmålet om organdonasjon i situasjoner der pårørende opplever en brå og uventet død. Men erfaringer viser at pårørende er positive til at temaet organdonasjon tas opp, uansett om svaret blir ja eller nei, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

– Det er i dag 26 donorsykehus i Norge, hvert enkelt av dem kan gjøre en forskjell. Hvis hver og en av disse sykehusene identifiserer en donor ekstra i året, vil det bety enormt mye for dem som trenger et nytt organ for å overleve, eller for å leve et fullverdig liv, sier Høie.

Si ja i kjernejournalen
Kjernejournalløsningen på helsenorge.no som vil gjøre det lettere for befolkning å si ja til å blir donor, vil også være til hjelp for helsepersonell når spørsmålet om organdonasjon blir aktuelt.

Men, et utfylt donorkort er ikke nok, hvis ikke pårørende er informert. Pårørende vil alltid være involvert i en donasjonsprosess, og bli bedt om å bekrefte avdødes standpunkt.

– I kjernejournalløsningen, på helsenorge.no har du mulighet til selv å skrive inn dine pårørende og be om at de får tilsendt en tekstmelding som forteller om ditt standpunkt, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse. 

Les mer om organdonasjon på helsenorge.no