logo

Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår

De tekniske problemene med ambulanseflyene er løst, og alle fly er teknisk sett tilgjengelige. I romjula har sykdom og personellmangel ført til at fly har vært utmeldt.

Publisert 21.12.2019
Sist oppdatert 27.12.2019
Beech 250 ambulansefly
Det legges ut daglige statusrapporter for ambulanseflytjenesten som kan leses på nettsiden: Ambulansefly på beredskap - status i dag

Blir det vesentlige endringer i beredskapen, vil Luftambulansetjenesten HF oppdatere informasjonen på denne nettsiden umiddelbart.

Oppdatert 27. desember:

Oppdatert 26. desember: 

Bakgrunn

Operatøren Babcock Scandinavian AirAmbulance AS har fått alle tjenestens fly tilbake på normal beredskap etter at en teknisk ustabilitet mellom motor og propell måtte justeres på alle selskapets ti kortbanefly. Sikkerhetstiltakene selskapet satte inn 6. desember svekket beredskapen med ambulansefly vesentlig og særlig på kortbanenettet. For å kompensere dette så godt som mulig ble det satt inn fra tre til seks ekstra fly fra Babcock og ved innleie av andre operatører.

Normal beredskap

Som beskrevet over er alle fly teknisk sett tilbake i normal drift. Ambulanseflytjenesten har da som vanlig ni ambulansefly i beredskap på dagtid. Sju av dem har også beredskap natt.

  • Åtte kortbanefly med baser i Kirkenes, Alta (to fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.
  • Ett jetfly, langbane, med hjemmebase Gardermoen.
  • To kortbanefly i reserve, der ett nå er på planlagt vedlikehold

Ekstra ressurser i beredskap jul og nyttår

Et jetfly fra Airwing vil være i beredskap 23. desember, samt fra og med 27. desember til og med 5. januar 2020. Flyet har hjemmebase Gardermoen, men kan ta nattstopp ved andre lufthavner ved behov. Jetflyet kan lande på lange rullebaner.

Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes med lege og redningsmann står på 24-timers beredskap alle dager, foreløpig til 15. januar 2020.

Babcock stiller med et ekstra fly i Alta på hverdager som leverer 12 timers dagberedskap. Flyet kan bare lande på lange rullebaner, men avlaster kortbaneflyene ved at de får færre langbaneoppdrag å løse.

Forhold som kan påvirke beredskapen

Uforutsette tekniske feil, hviletidsbestemmelser, sykdom og annet kan sette enkelte av tjenestenes fly og helikoptre ut av beredskap i kortere eller lengre perioder.
 
Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF opprettholder gul beredskap inntil behovet for ekstraordinære ressurser er borte, og Babcock har vist stabil leveranse over tid.