Hopp til innhold
logo

Luftambulansetjenesten: Ekspertgruppe er oppnevnt for å vurdere alternative driftsformer

Etter utfordringer med luftambulansetjenesten våren 2018, ba Stortinget Regjeringen om å utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten.

Publisert 09.09.2019
Ambulansefly i tjeneste
På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet etablert en ekspertgruppe som skal vurdere alternative driftsformer for en fremtidig luftambulansetjeneste.

  • Ekspertgruppen består av følgende medlemmer:
  • Sven Ole Fagernæs (leder)
  • Randi Spørck (Helse Nord RHF)
  • Kathrine Nergaard Aas (Universitetssykehuset Nord-Norge)
  • Runar Rushfeldt Hanssen (Sykehusinnkjøp HF) 
  • Andreas Hansen (Oslo universitetssykehus)
  • Ståle Jamtli (Hovedredningssentralen i Sør-Norge)
  • Troels Martin Hansen (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning)

Utfordringene med luftambulansetjenesten var særlig store i Nord-Norge, og to av ekspertgruppens medlemmer har sitt daglige virke i Nord-Norge.

Gruppens mandat er å se på erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for fremtidig drift, samt skissere fordeler, ulemper og risiko med de ulike modellene.

Ekspertgruppens arbeid skal være ferdigstilt innen utgangen av 2020.Fant du det du lette etter?