logo

Luftambulansetjenesten styres nå av nytt helseforetak

De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

Publisert 12.05.2017
Et gult og hvitt fly på himmelen
– Våre pasienter, brukere og samarbeidspartnere vil få det samme tilbudet og møte den samme høye kvaliteten på tjenesten som før, lover administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Det er Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF som eier luftambulansetjenesten og betaler for all luftambulanse i Norge.  

I 2004 opprettet de det ansvarlige selskapet, Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS, for å administrere tjenesten for dem. Nå har de overført alle selskapets oppgaver til sitt nye helseforetak, Luftambulansetjenesten HF. Offentlig eid, finansiert og styrt

– Som ansvarlig selskap (ANS) har det vært vanskelig å forklare folk flest, media og beslutningstakere at luftambulansetjenesten er en del av de offentlige helsetjenestene på lik linje med bil- og båtambulansene. Som et helseforetak blir det lettere å synliggjøre at luftambulansetjenesten er offentlig eid, offentlig finansiert og offentlig styrt, sier Juell.

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer omlag 20 000 pasienter årlig.  Nesten 80 prosent av pasientene har sykdomsdiagnoser, mens drøyt 20 prosent av pasientene har skader. Hjerte- karsykdom er den største diagnosegruppen.

19 baser over hele landet

Luftambulansetjenesten HF har ni ambulansefly og 13 ambulansehelikoptre fordelt på 19 baser fra Kirkenes i nord-øst til Arendal i sør. Basene har beredskap hele døgnet alle dager. 

De regionale helseforetakene buker over en milliard kroner i året på luftambulansetjenester, hvorav drøyt 870 millioner kroner går til beredskap og drift av fly og helikoptre. I tillegg finansieres medisinsk bemanning med høyt kvalifiserte leger og sykepleiere.

Luftambulansetjenesten HF har


  • hovedkontor i Bodø
  • flykoordineringssentral i Tromsø
  • medisinsk teknisk avdeling i Trondheim.