logo Helse Nord

Lytter til brukerne når nye tjenester utvikles

Brukernes behov er noe av det viktigste å ta hensyn til når nye digitale pasient- og samhandlingstjenester utvikles.

Publisert 27.06.2022
Sist oppdatert 17.01.2024
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
​Derfor er det satt sammen et brukerpanel med deltakere fra hele Nord-Norge. Brukerpanelet møter prosjektledelsen som jobber med det regionale prosjektet «Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord». 
 
- Det er brukerne som vet hva de har behov for. Samtidig er brukerbehovene forskjellige. Om man bare skal basere seg på de man treffer i egen vennekrets, blant kolleger og familie, vil man få et skeivt bilde av brukerbehovene. Prosjektet ønsker innspill på tjenester som er på ulike stadier i utviklingen. Derfor har Helse Nord opprettet brukerpanelet , forklarer Tove Sørensen.
 
Hun er prosjektleder for det regionale prosjektet «Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord», som skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste. Brukerpanelet er aktive og går inn i tjenestene og dykke ned i konkrete spørsmål der deres svar vil være med på å påvirke kommende tjenester i detalj. 
 
I tillegg til brukerpanelet, finnes det flere arenaer der brukere medvirker. Vi har også brukerutvalg, ungdomsråd og representasjon i for eksempel prosjektstyret i «Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord.»
 

Universell utform​​ing

Gunnhild Berglen

Gunnhild Berglen


For brukerpanelmedlem Gunnhild Berglen (52)  fra Sør-Varanger er universell utforming en av hjertesakene. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Det betyr for eksempel at nettsider skal kunne brukes også av de som har utfordringer med motorikken, ordene som brukes på nett må være forståelige og det må være enkelt å få hjelp til digitale tjenester hvis man ikke får alt til selv.
 
- Innenfor IKT handler det mye om universell tilgjengelighet, hvilke grenser og sperrer systemene skaper for oss. Hvilken funksjonalitet er det vi på utsiden av systemet trenger, som de på innsiden ikke ser, sier Berglen og forklarer:
 
- For eksempel er det mange som trenger hjelp til å fylle ut et skjema. Da er en knapp for «utskriftsvennlig versjon» veldig nyttig å ha, slik at man kan skrive ut skjemaet og seinere ta det med seg til noen man kan spørre om hjelp. 
 

Livsviktig ​å lytte til brukerne

Brukerpanelet tilknyttet det regionale prosjektet for digitale samhandlings- og innbyggertjenester tar for seg ulike digitale tjenester som pasienter har tilgang til via helsenorge.no. Panelet klikker på lenker, fyller ut test-skjemaer og passer på at funksjonene er brukervennlige for alle typer brukere. 
 
- Målet er å gjøre det enkelt å få hjelp via Helsenorge. For eksempel har vi gitt tilbakemelding på at tjenester må henge sammen, for det er ikke nødvendigvis innlysende for alle at dersom du har avbestilt timen din på sykehuset via helsenorge.no, så må du også avbestille pasientreisen din på helsenorge.no, sier Berglen.
 
- Å lytte til brukerne er livsviktig for alle som jobber i denne sektoren. Det aller meste vi holder på med får betydning for noen et eller annet sted. Vi må hele tida være bevisst på behovene, ikke hva som er teknisk mulig, raskt levert osv., sier Tove Sørensen.
 

Nyttige tjenester

Nikolai Raabye (27) Haugen fra Andøya sitter også i brukerutvalget, som representant for ungdommene i landsdelen.
 
Nikolai Raabye Haugen, brukerpanel i Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord

Nikolai Raabye Haugen

​- Ungdom vil gjerne ha lettvinte løsninger – det vil vel egentlig alle – som er tilgjengelige til enhver tid, forteller Haugen om sitt hovedfokus i utvalget.
 
Han forklarer at å bruke digitale helsetjenester, som å ha dialog med behandler, sjekke resepter eller lese innkallingsbrev, er noe en tar for gitt å kunne gjøre innimellom alle de andre gjøremålene man har i løpet av en dag. 
 
- Det er en kjempefordel å ha alt på mobil, da er det lett tilgjengelig og terskelen er lav for å bruke for eksempel Helsenorge.
 
Haugen og Berglen er enige i at flere digitale helsetjenester er veien å gå, men ikke for enhver pris. 
 
- Tjenestene må først og fremst være til nytte for brukerne, og ikke bare være en digitalisering for digitaliseringen sin del. Og så må pasientsikkerheten ivaretas, sier de to.​