logo

Meddelelse om valgte leverandører

Dips, Sectra og Tieto er valgt som leverandører av ulike kliniske IKT-systemer i Helse Nord. Valget er gjort etter en omfattende anbudsprosess.

Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Helse Nord har kunngjort valg av leverandører for anskaffelse av kliniske IKT-systemer 9. mars 2011. Anskaffelsen ble lyst ut 7. desember 2009, og er gjennomført etter lov om offentlige anskaffelser.​

Hvilke systemer er tilbudt kontrakt?

Seks IKT-systemområder har vært på anbud. Følgende leverandører har fått tilbud om kontrakt:

 • Elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon (EPJ/PAS): DIPS
 • Laboratorieinformasjonssystemer: DIPS
 • Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL): DIPS
 • Patologi: Tieto
 • Røntgeninformasjon (RIS): Sectra
 • PACS (arkiverings- og visningssystem for diagnostiske bilder): Sectra

Tøffe forhandlinger

- Dette anbudet har tatt tid å avgjøre. Det er komplekse anskaffelser som berører hele vår organisasjon. For Helse Nord har det vært svært viktig at vi har hatt god dialog med alle leverandørene som har gitt anbud, slik at vi som kunde kan motta leverandørenes beste tilbud, sier adm. direktør i Helse Nord, Lars H. Vorland.

Vorland vil gi honnør til leverandørene som har deltatt.

- Dette har vært en krevende prosess også for leverandørene. Helse Nord opplever leverandørmarkedet som veldig profesjonelt. Forhandlingsmøtene har vært tøffe. Nå er tilbudene vurdert grundig, og de leverandørene som vi mener kan gi Helse Nord som kunde de beste løsningene er tilbudt kontrakt, sier adm. direktør i Helse Nord, Lars H. Vorland.

Totalt vil dette innkjøpet koste 640 millioner kroner til sammen de neste åtte årene.

Hva oppnår vi med anskaffelsen?

Standardiserte løsninger skal bidra til enhetlig pasientbehandling, effektiv systemforvaltning og drift i helseregionen. Effektmålene er:

 • Gi bedre kvalitet i pasientbehandlingen og økt tilgjengelighet til oppdatert klinisk informasjon 
 • Legge til rette for effektiv elektronisk utveksling og tilgang av pasientinformasjon mellom helseforetakene (iht. gjeldende lover og regler)
 • Gi lavere implementerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader enn om helseforetakene innfører dette hver for seg
 • Legge til rette for enhetlig og bedre brukerstøtte
 • Legge til rette for økt samarbeid mellom helseforetakene
 • Legge til rette for en videre standardisering og samordning i Helse Nord i samarbeid med valgte leverandører

Hva har avgjort valget av system (kriterier for tildeling)?

Konsernavtale tildeles det tilbudet som samlet sett har det beste forholdet mellom kvalitet og samlede priser. Prosjektet har evaluert tilbudene i flere runder. Til grunn for evalueringen er disse tildelingskriteriene:

 • Tilbudt løsnings kvalitet og egnethet (vekt: 43 %), med følgende underkriterier:
  • Funksjonelle egenskaper
  • Integrasjon og elektronisk samhandling
  • Tekniske egenskaper
  • Vurdering av løsningsspesifikk risiko​
 • Kvalitet i forvaltningsytelser (vekt: 22 %)
 • Kvalitet i prosjektgjennomføringsytelser (vekt: 13 %)
 • Samlede priser (vekt: 22 %(

Hva skjer nå?

Alle deltakende leverandører har fått en nærmere begrunnelse for valget som er gjort, og det er satt klagefrist til fredag 25. mars 2011. Nye kontrakter blir ikke underskrevet før etter utløpet av klagefristen.

Dette er navn på leverandører som leverte tilbud per systemområde innen innleveringsfristen 20.5.2010:

Systemområde 01: EPJPAS

Systematic A/S
Dips ASA

Systemområde 02: RIS

RisCo AS
Dips ASA
Sectra Norge AS
Siemens AS, Healthcare

Systemområde 03: LAB

Dips ASA
Profdoc LAB AB
Whitelake Software Point Oy
Tieto Norway AS

Systemområde 04: ERL

Dips ASA

Systemområde 05: Patologi

Tieto Norway AS
Whitelake Software Point OY
Siemens AS, Healthcare
Profdoc Lab AB

Systemområde 06: PACS

Siemens AS, Healthcare
Agfa Healthcare Norge AS
GE Healthcare Technologies Norway AS
Sectra Norge AS​

Mer informasjon for media


Kontakt kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Kristian I. Fanghol, mob. 950 76 075, for å avtale intervju med adm. direktør Lars H. Vorland.