logo

Én journal for finnmarkingen - og for Helse Nord!

Gratulerer med én journal ved Finnmarkssykehuset! - Ett viktig grep for å gjøre det tryggere for pasienten, mener prosjektleder Line Nilsen. I dag innfører Finnmarkssykehuset felles pasientjournal og felles rutiner for sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, samt for øvrige enheter ved foretaket som bruker journalsystemet DIPS. Samtidig har Helse Nord tatt første skritt på veien mot "én innbygger, én journal".

Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Tastatur og briller
​Fra og med mandag 6. juni får pasienter ved Finnmarkssykehuset én felles journal som inneholder alle relevante opplysninger om pasientens behandlingsforløp - uavhengig av hvilket sykehus vedkommende har vært innom for utredning eller behandling. Samtidig får helsepersonell tilgang til viktig og oppdatert pasientinformasjon på tvers av sykehusenhetene. Det sikrer informasjonsflyten mellom avdelinger og enheter, og reduserer risikoen for uønskede hendelser. På sikt legger det til rette for bedre samhandling, bedre ressurssutnyttelse og kortere ventetid ved sykehusene.

​I drift fra mandag 6. juni kl. 07.00

- Nå er vi i mål med den tekniske omleggingen, og fra klokken 07.00 i dag møtte alt av helsepersonell i Finnmark et endret journalsystem, med prosedyrer som inneværende år tas i bruk i hele helseregionen, forteller prosjektlederen. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har vært gjennom samme omlegging før oss - erfaringene derfra viser at vi må forvente noen skjær i sjøen i oppstarten. Pasientene vil forhåpentligvis ikke merke noe til omleggingen, men i en overgangsperiode må vi ta et lite forbehold om lengre ventetid, opplyser Line Nilsen.

​DIPS-superbrukere på plass

Det er lagt ned et betydelig arbeid for å få på plass et brukerstøtteapparat bestående av superbrukere og Helse Nord IKT. - Nærmere 70 superbrukere står klar fra mandag morgen til hjelpe kollegaer ute i avdelingene hvis de møter på utfordringer ved bruk av det nye, felles journalsystemet, sier Mikkel Johan Gaup Grønmo ved sykehuset i Hammerfest, som har koordinert arbeidet i samarbeid med sin kollega Nils-Petter Hallonen i Kirkenes.

​1.200 medarbeidere på skolebenken

Det har de siste ukene og månedene blitt organisert opplæring for drøyt 1.200 medarbeidere ved Finnmarkssykehuset, og opplæringskoordinator Bente Johanson berømmer samtlige for innsatsen så langt. - Samtidig er det nå det starter, påpeker hun.

​Viktig brikke i arbeidet for å få på plass én journal i nord

Grepene man tar på journalfronten bidrar til å gjøre det tryggere som pasient ved sykehusene i Nord-Norge. Parallelt med innføringen av én journal ved Finnmarkssykehuset, har alle leger og sykepleiere i somatikken ved sykehusene i Nord-Norge nå fått lesetilgang til journalopplysninger i felles journal. Med dette tar Helse Nord et langt skritt i retning myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal". Intensjonen er å sikre best mulig behandling ved at helsepersonell har rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger om pasienten.