logo

Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Nord-Norge er et faktum!

Nå har samtlige elleve sykehus i Nord-Norge én og samme røntgenjournal og ett felles bildearkiv! En stor gratulasjon til hele helseregionen!

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Tekst
Lørdag 1. oktober ca kl. 14.50 fikk de tre røntgenavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge felles røntenjournal og felles bildearkiv med Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset. Den store gevinsten med innføringen av felles systemer er bedre oversikt over pasientforløpet – et viktig bidrag for å gjøre det tryggere for pasienten. En felles løsning for de elleve røntgenavdelingene i Helse Nord vil også bidra til at kompetansen i helseregionen kan utnyttes bedre og det blir enklere å analysere og sammenligne praksis. I tillegg blir det store besparelser på opplæring, brukerstøtte og vedlikehold.

Takk for en formidabel innsats til alle involverte fra ledelsen i FIKS-programmet i Helse Nord – ingen nevnt, ingen​ glemt.