logo

Nå kan pasienter lese journalen hjemme i sin egen stue

Nå kan pasienter i Helse Nord sitte hjemme i sin egen stue og lese sykehusjournalen sin. Det er bare å logge seg på nett. – Dette er en stor dag, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Publisert 02.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Bent HøieHelse- og omsorgsminister Bent Høie mener Min pasientjournal er et viktig steg på veien i å skape pasientens helsetjeneste.

10. desember 2015 åpner statsråden Min pasientjournal – en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no og lese sin sykehusjournal.

Den offisielle åpningen foregår ved Nordlandssykehuset Bodø, og den markerer en stor dag for pasienter i hele Helse Nord.​

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

En person som sitter ved et skrivebord med en bærbar datamaskin

Møt legen forberedt

– Det overordnede målet for regjeringen er å skape pasientens helsetjeneste. I pasientens helsetjeneste er pasienten en del av sitt eget behandlingsteam. Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient. Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet. Min pasientjournal tar oss viktige skritt framover mot målet om én innbygger – én journal, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.​

– I verdenstoppen

Min pasientjournal gjøres tilgjengelig for pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år i Helse Nord, som de første i Norge. De aller fleste journaldokumentene er med i tjenesten.

EU-organisasjonen European Patients’ Forum (EPF) arbeider for å gi pasientene mer makt over egen behandling: At de skal få muligheten til å bli aktive mottakere av helsetjenester, og selv ha større innflytelse på de beslutninger som tas om behandling og medisinering. Da er innsyn i journalen et viktig steg.  

– Norge er i verdenstoppen hva angår helseteknologi, og har muligheter til å legge ressurser i dette. Vi er spent på å se hvilken betydning arbeidet som nå gjøres i nord får for pasientene både der og ellers i landet, sier Walter Atzori, Senior Programme Officer i EPF.​

Fornøyde brukere

En mann som sitter ved et skrivebord

Marianne Hofstra har vært med å testet Min pasientjournal. Hun er veldig fornøyd.Foto: Per-Christian Johansen


Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har det siste halvannet året bidratt i utviklingen av tjenesten, blant annet ved å gi 500 pasienter testtilgang til egen journal. Marianne Hofstra er blant brukerne som har testet.

– Tjenesten virker veldig bra, og jeg vil anbefale den til venner og kjente. Sidene er informative og brukervennlige, og for pasientene vil det være mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen. Jeg er i hvert fall kokfornøyd, fastslår Marianne Hofstra.

At pasientene nå får elektronisk tilgang til sin pasientjournal er en ønsket utvikling fra norske myndigheter. Stortingsmeldingen «Én innbygger, én journal» slår fast at norske pasienter skal kunne få pasientjournalen sin elektronisk.​

Ingenting om meg uten meg

Et viktig mål er at enklere tilgang til journalopplysninger og andre digitale tjenester fra sykehusene, kan gjøre pasientene mer delaktig i egen helse.

– Pasientene er mer informerte og kompetente nå enn tidligere, og de forventer å få være mer med på beslutninger. Dette endrer også legerollen. Før tok vi beslutninger på pasientens vegne. Nå er vi der at pasienten med rette kan si «ingen beslutning om meg uten meg», sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Min pasientjournal er for de mange, men passer ikke for alle. Pasientene må selv bestemme om tjenesten er noe for dem. Om du har fått en alvorlig diagnose, vil alt stå i journalen. Også det du kanskje ikke vil vite.

– Da blir det et teamarbeid mellom lege og pasient. Vi må snakke sammen. Vi må tvinge oss til å gjøre tydelige avtaler med pasienten om hvordan informasjonsutvekslingen skal skje, og kartlegge hva de vil vite, legger Ingebrigtsen til.​

Bredt samarbeid

Min pasientjournal er jobbet fram med prosjektledelse fra Helse Nord. Mange parter har vært nødvendige bidragsytere for å få tjenesten på plass, blant annet Helsedirektoratet/helsenorge.no, DIPS ASA, helseforetakene i nord, Helse Nord IKT og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

– Det er lagt ned en stor arbeidsinnsats for å få dette til. Og vi er ikke ferdige ennå. Flere tjenester vil komme. Men i dag vil jeg takke alle som har vært med å gjort dette mulig, ikke minst de 500 pasientene som har vært med å testet underveis. Takk også for godt samarbeid mellom de mange partene som må være med for å få dette til, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Fakta om Min pasientjournal

  • ​I Helse Nord får alle pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år, tilgang til pasientjournalen gjennom den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no.
  • Bare journaldokumenter fra offentlige sykehus i Helse Nord er en del av tjenesten.
  • Det er opplysninger av nyere dato som vises i den digitale journalen. Dokumenter nyere enn 21. september 2015 vises fra Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Dokumenter nyere enn 14. oktober 2014 vises fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Eldre dokumenter kan åpnes på forespørsel.
  • 500 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vært piloter i prosjektet.Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner «Min pasientjournal» i Bodø 10. desember 2015.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord, Helsedirektoratet/helsenorge.no, DIPS ASA og flere undervirksomheter.

Kontaktinformasjon

Ønsker media eller andre mer informasjon, kontakt:

Prosjektleder i Helse Nord, Tove Sørensen, mob. 911 95 696

Kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815