logo

Ny administrerende direktør tilsettes over sommeren

Helse Nord RHF er i prosess for å rekruttere ny administrerende direktør. Det har tidligere vært antydet at tilsetting kunne skje i styremøtet 28. juni. Arbeidet med ansettelsen er ikke kommet så lang at man rekker dette.

Publisert 26.06.2019
Styreleder Renate Larsen
– Det er ingen dramatikk i dette, og heller ikke uvanlig at det brukes ekstra tid i rekrutteringen til denne type krevende stillinger, sier styreleder i Helse Nord RHF Renate Larsen.

Hun påpeker at stillingen er en viktig ansettelse av stor betydning for spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Av den grunn er det nødvendig å gå de runder som er nødvendige for å sikre den beste kandidaten.

Styrets underutvalg tar sikte på å være ferdig med kandidatinnstillingen før styremøtet 28. august. Slik at ny administrerende direktør kan tilsettes på dette styremøtet.

Ved søknadsfristens utløp den 16. juni var det fire søkere til stillingen. Disse er:
  • Bugge, Einar (56), Tromsø. Kvalitets- og utviklingssjef.
  • Gaarder, Thorbjørn Johan (63), Oslo. Chief Credit Officer.
  • Moan, Andreas (60), Oslo. Prosjektdirektør.
  • Vatten, Ivar Edmund (55), Halsanaustan. Uføretrygdet.

Mer informasjon: 
Styreleder i Helse Nord RHF Renate Larsen, mobil: 975 44 119.

På grunn av lange flyreiser, vil styreleder først være være tilgjengelig for pressen fra ca. kl 14 på torsdag 27. juni.