Hopp til innhold
logo

Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Publisert 04.07.2019
Vei

Konkurransene gjelder for områdene:

  • Finnsnes m/omegn, 1 avtaleområde – tilbudsfrist: 15.08.2019
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 32 avtaleområder – tilbudsfrist 30.08.2019
  • Nordlandssykehuset HF: 9 avtaleområder – tilbudsfrist 13.09.2019
  • Helgelandssykehuset HF: 11 avtaleområder – tilbudsfrist 13.09.2019
Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelsen på vegne av Helse Nord RHF. Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, mens helseforetakene er oppdragsgiver og vil være kontraktspartner med den enkelte leverandør.

Gjennomføring av anbudskonkurransen

Anbuds konkurransen gjennomføres i Mercell-portalen som er oppdragsgivers (Sykehusinnkjøp HF) elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin og i EUs database for slike kunngjøringer: TED.

Registrering og tilgang til konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell-portalen.  All kommunikasjon i prosessen skal foregå via portalen, slik at all kommunikasjon blir loggført. Innlevering av tilbud skal gjøres elektronisk i Mercell. Spørsmål til funksjonaliteten i verktøyet skal rettes til Mercell support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

Pris, kvalitet, miljø

Formålet med anskaffelsen er å sørge for transport med drosje/turvogn til pasienter som av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivtilbud, ikke kan benytte rutegående transport.

Tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, blir vurdert på pris, miljø og kapasitet. Pris vektlegges tyngst, men Helse Nord vil også vektlegge miljø og vil ta hensyn til at deler av kravene vil kunne oppnås i løpet av avtaleperioden.Fant du det du lette etter?