logo

Ny anskaffelse innen psykisk helsevern

Helse Nord RHF har publisert en veiledende kunngjøring av kommende anskaffelse innen psykisk helsevern for voksne.  Vi inviterer derfor brukerorganisasjoner til å gi sine innspill på behov.

Publisert 18.12.2017
Colourbox

Interessenter inviteres til å levere skriftlige innspill på behov innen 20. januar 2018. 
Innspill sendes postmottak@helse-nord.no med kopi til monica.staurbakk@helse-nord.no og merkes med "Innspill på behov innen psykisk helsevern, sak 2017/641. "

Veiledende kunngjøring finner du i Doffin