logo

Ny avtale med Viken senter

Helse Nord har inngått en ny avtale med Viken senter for døgnbehandling i institusjon.

Publisert 07.01.2019
Sist oppdatert 08.01.2019
Viken senter

Den nye avtalen om kjøp av behandlingsopphold innen psykisk helsevern for voksne er gjeldende fra 1.1.2019, og omfatter følgende behovsområder:

Traumelidelse: Målgruppen er personer med komplekse traumelidelser, relasjonstraumer, dissosiasjonslidelser, personlighetsforstyrrelser og sammensatte lidelser der traumelidelser er en del av problemstillingen. Målgruppen er også pasienter med traumeerfaringer hvor symptombildet er alvorlig eller gjentakende angst/depresjon. 

Foreldre med psykiske lidelser og alvorlige samspillsvansker: Målgruppen er foreldre med psykiske lidelser som gir samspillsvansker, og har negativ innvirkning på deres fungering som foreldre og i en familierelasjon. Både aleneforeldre og foreldrepar skal inkluderes i målgruppen. Aktuelle diagnosegrupper er de fleste allmennpsykiatriske tilstander, blant annet traumelidelser og moderat til alvorlig angst og depresjon.

Avtalen har en varighet på fire år med mulighet for forlengelse på to år. 

Avtalen er tilgjengelig på Helse Nords nettside