logo

Ny avtale om 66 behandlingsplasser for rusavhengige

Helse Nord RHF øker de årlige rammene for kjøp av behandlingstjenester fra private institusjoner med om lag 5 millioner kroner.

Publisert 16.03.2017
Bilde av tankefull mann
De nye avtalene med private institusjoner har en økonomisk ramme for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på om lag 99 millioner kroner årlig.

Følgende aktører er tildelt avtale fra 1. mai 2017: 

  • Sigma Nord AS
  • Stiftelsen Finnmarkskollektivet 
  • Stiftelsen Fossumkollektivet
  • Stiftelsen Kirken Bymisjon Oslo –Veslelien

Behandlingsplassene kommer i tillegg til 25 plasser som Helse Nord RHF kjøpte 2014.

Styrket tilbud 

Helse Nord RHF vurderer at de nye avtalene vil være med på å sikre et mangfold og likeverdig behandlingstilbud for pasienter i regionen. Institusjonene gir behandling til ulike målgrupper og har ulik behandlingsprofil og behandlingsintensivitet. I tillegg til helseforetakenes egne institusjoner, vil det samlede tilbudet innen rusbehandling i Helse Nord styrkes. 

- Vi har i stor grad lagt vekt på kompetanse til å ivareta pasienter med tilleggsproblematikk innen psykisk helse. I tillegg til individuell tilrettelegging for pasienter som har ulike behov på grunn av for eksempel somatisk helse eller kognitiv svikt, sier seksjonsleder Jon Tomas Finnsson ved Helse Nord RHF.

Med de nye avtalene får det nye behandlingstilbudet en god geografisk spredning. Helse Nord RHF har lagt vekt på økt og godt samarbeid med kommuner, i tråd med helsepolitiske målsetninger i samhandlingsreformen. 

Avtalene har en varighet på 4 år, med mulighet for forlengelse på 2 år. 

For mer informasjon, kontakt: Seksjonsleder Jon Tomas Finnsson, mobil: 994 28 377