logo

Ny avtale om kjøp av polikliniske radiologiske tjenester og Teleradiologiske tjenester

Det er inngått nye avtaler om kjøp av radiologiske og teleradiologiske tjenester i Bodø og Tromsø.

Publisert 27.01.2020
Sist oppdatert 15.06.2022
Helsepersonell

Polikliniske radiologiske tjenester i Bodø.

Avtale med Evidia AS i Bodø på modalitetene:  

 • Magnetisk resonanstomograf MR                   
 • Computertomografi – CT                                   
 • Ultralyd – UL                                                          
 • Konvensjonell røntgen - RTG                            

Avtalen er gjeldende fra 1.1.2020.

Polikliniske radiologiske tjenester i Tromsø.

Avtale med Unilabs Norge AS i Tromsø på modalitetene:  

 • Magnetisk resonanstomografi MR
 • Computertomografi – CT
 • Ultralyd – UL  
 • Konvensjonell røntgen - RTG    

Avtalen er gjeldende fra 01.07.2020.

Evidia AS drifter eksisterende avtale i Tromsø fra 1.1.2020 og frem til Unilabs Norge AS starter opp med ny avtale. 

Teleradiologiske tjenester 

Avtale med Unilabs Norge AS, som omfatter teleradiologisk tolkning innen følgende områder:

 • Magnetisk resonanstomografi, MR vanlig
 • Computertomografi, CT vanlig
 • MR stor
 • CT stor
 • Konvensjonell røntgen
 • Oversendelse av tidligere undersøkelser
 • Øyeblikkelig hjelp 

Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020.

Avtalen er tilgjengelig på Helse Nords oversikt over behandlingssteder – Avtaler med private institusjoner