logo

Ny styreleder i Nordlandssykehuset

Mari Trommald er oppnevnt til ny styreleder i Nordlandssykehuset.

Publisert 29.10.2021
Mari Trommald. Foto: Tine Poppe

Styret i Helse Nord har i foretaksmøte med Nordlandssykehuset i dag fått på plass ny styreleder etter at tidligere styreleder Odd Roger Enoksen ble statsråd. 

Mari Trommald har lang erfaring som leder av store organisasjoner. Hun er direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hvor hun er leder for ca. 6000 ansatte. Hun vil i neste uke komme til Nordlandssykehuset for å sette seg inn i driften og styrearbeidet. Oppgaven som styreleder anser Trommald som både spennende og krevende.

Ydmyk

– Helsetjenester er viktige for alle. Det har vi sett ikke minst under koronapandemien. Det motiverer meg. Jeg er ydmyk for oppgaven som styreleder i Nordlandssykehuset og gleder meg til å jobbe sammen med organisasjonen med utfordringer og muligheter, sier Mari Trommald. 

Ut over direktørjobben i Bufdir, som hun har hatt siden 2010, har hun arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef. Hun har vært viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og prosjektdirektør i Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet). Hun er utdannet lege.

– Velferdstjenestene er i stadig omstilling og min erfaring er at et godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med de tillitsvalgte og vernetjenesten må til for å lykkes. Det håper jeg og bidra til, sier Trommald.

Velkommen på laget

– Vi er glade for at Mari Trommald takket ja til vervet, og at hun er på plass så raskt etter at behovet for ny styreleder oppsto. Vi ønsker henne velkommen på laget i Helse Nord, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Også fungerende direktør i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er glad for å ha ny styreleder på plass.

– Vi er svært glade for at Mari Trommald har takket ja til å bli Nordlandssykehusets nye styreleder. Helseforetaket står i en krevende økonomisk situasjon, og det er derfor viktig at vi har et fulltallig styre i arbeidet fremover. Vi ser frem til det videre samarbeidet, sier fungerende direktør Beate Sørslett.​

​Det skal velges nye styrer i helseforetakene i Helse Nord i våren 2022, og Trommald er oppnevnt for perioden fra 29. oktober 2021 til ny oppnevning i februar/mars 2022.

Bilde

Last ned høyoppløselig bilde av Mari Trommald. Krediter fotograf Tine Poppe.