logo

Ny tjeneste for å velge behandling

Nå er den første nasjonale digitale tjenesten for samvalg mellom pasient og lege klar til bruk på helsenorge.no. Tjenesten er utviklet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Publisert 01.11.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Beslutningsstøtteverktøy for prostatakreft lanseres i dag på helsenorge.no av helseminister Bent Høie. 

Med denne tjenesten blir det enklere for pasienter med prostatakreft å finne best behandling ut fra egen livssituasjon. 

Beslutningsstøtteverktøy for prostatakreft er en digital tjeneste hvor pasienter med prostatakreft finner kvalitetssikret informasjon om ulike medisinske problemstillinger og behandlingsmuligheter.  

Det ligger også informasjon om risiko knyttet til ulike behandlingsformer, nytteverdi, bivirkninger og komplikasjoner, og pasienten gis anledning til å reflektere over egne ønsker. Verktøyet kan brukes før, under og etter konsultasjon. 

God dialog


- Det gjør det enklere å få til en god dialog med pasienten, og forstå hvilken behandling som vil passe best i hans situasjon. Slik kan vi bidra til gode valg, basert på kvalitetssikret informasjon og pasientens ønsker, sier urolog og overlege Tore Knutsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN HF).  

Faglig innhold, plattform og metodikk er utviklet av UNN HF sammen med pasienter, helsepersonell, forskere og utviklere fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Verktøyet er nå tilgjengelig på helsenorge.no og er bearbeidet i samarbeid mellom UNN HF, Kreftforeningen, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. 

Saklig informasjon

Knutsen har god erfaring etter å ha brukt tjenesten sammen med sine pasienter på UNN. 

- Når vevsprøvene er tatt tenker de fleste mye på hva som nå kan komme til å skje.  Tilgang til saklig informasjon kan i den tiden være viktig både for pasienten og pårørende.  I samtalen man har etter svar på vevsprøvene er det også til hjelp for meg som lege hvis pasienten har satt seg inn i hva de aktuelle behandlingsmulighetene innebærer, sier Knutsen.  

Reflektere

I tillegg til medisinsk informasjon inneholder verktøyet også filmer med pasienter og helsepersonell og en interaktiv modul hvor pasienten gis anledning til å reflektere rundt ulike behandlingsmuligheter. 

Prostatakreft er den største kreftformen blant menn i dag. Det første samvalgsverktøyet som er tilrettelagt for helsenorge.no gjelder prostatakreft med lav risiko, en sykdom hvor det finnes relativt mange ulike behandlingsmuligheter.

Flere verktøy

Det skal jobbes videre med å gjøre flere samvalgsverktøy for andre diagnoser tilgjengelig på helsenorge.no. 

Det nye verktøyet for samvalg mellom pasient og lege finner du på helsenorge.no