logo

Nye bygg og mer krevende drift

Investeringer i nye sykehusbygg i Kirkenes, Karasjok, Tromsø, Alta og Bodø kan fortsette i 2017 samtidig som sykehusdriften blir strammere. Dette er hovedessensen fra statsbudsjettforslaget som ble lagt fram i dag.

Publisert 06.10.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
En bygning med vinduer og folk som går forbi den
– Vi må effektivisere skal vi greie å opprettholde tilbudet til pasientene og samtidig skape grunnlag for framtidige investeringer i bygg og utstyr. Statsbudsjettet for 2017 er mer krevende for driften enn vi hadde forutsatt samtidig som det er positivt at investeringene kan fortsette, sier administrerende direktør, Lars Vorland i Helse Nord RHF i en kommentar.

«Den gylne regel» innen spesialisthelsetjenesten skal videreføres. Det vil si at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg skal være større enn for vanlig sykehusbehandling.

​I statsbudsjettet gis det fortsatt lån til byggeprosjektene som er under fullføring og det betyr at vi kan ta i bruk nytt sykehus i Kirkenes til neste år. Moderniseringen av Nordlandssykehuset Bodø kan fortsette, vi bygger ut i Alta og PET senter og A-fløya ved UNN Tromsø, blir realisert.