logo

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler: ett til blødere og ett til revmatikere.

Publisert 23.08.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Legemiddel gis i sprøyte
​Legemiddelet efmoroktokog alfa (Elocta) innføres til forebygging og behandling av blødninger (hemofili A). Lenke til metodesiden (der du kan lese mer om metoden).

Legemiddelet sekukinumab (Cosentyx) innføres til behandling av ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom).  Lenke til metodesiden (der du kan lese mer om metoden).

Les mer på nyemetoder.no