logo

Nye nettsider i Helse Nord

Nå bygger alle sykehusene i Helse Nord nye pasientrettede nettsider. De skal gjøre det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.

Publisert 08.06.2016
Sist oppdatert 21.06.2018
Grafisk brukergrensesnitt
Helse Nord er en del av prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten». 

I løpet av 2016 skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen.

​Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.
 
I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp.

Pasienten i sentrum

​Prosjektet er banebrytende med tanke på hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om for eksempel behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene.

Når sykdom rammer er informasjonsbehovet stort. Målet er derfor at nettsidene til helseforetakene skal hjelpe hjelper pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. 

En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet.
 
Flere behandlingsbeskrivelser til høsten

Kommunikasjonsavdelingene ved helseforetakene jobber tett med egne fagfolk og andre helseforetak for å få på plass behandlingsinformasjonen på siden. 
 
Mye ny behandlingsinformasjon kommer på plass utover høsten. 
 
Da lanserer også foretakene i Helse Vest og Helse Sør-Øst nye nettsider.
 
Gi tilbakemelding!

Gi gjerne din tilbakemelding til hvert enkelt helseforetak.​
 

Følgende helseforetak i Helse Nord har lansert nye nettsider:

Mer informasjon: