logo

Nye styrer i helseforetakene i Helse Nord

Alle de seks helseforetakene i Helse Nord har fått nye styrer for 2018–2020.

Publisert 15.03.2018
Sist oppdatert 16.03.2018
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte i møte 15. mars 2018 nye styrer i helseforetakene.

Harald Larssen fortsetter som styreleder i Finnmarkssykehuset. Ansgar Gabrielsen blir ny styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Odd Roger Enoksen har vært nestleder i styret i Nordlandssykehuset, nå blir han styreleder. Dag Hårstad blir ny styreleder i Helgelandssykehuset. 
Ansgar Gabrielsen blir ny styreleder i UNN. Foto: Stortinget
Ansgar Gabrielsen blir ny styreleder i UNN. Foto: Stortinget

Bjørg H. Jenssen og Hilde Rolandsen fortsetter som styreledere i henholdsvis Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT.

– Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er god på samarbeid og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF.

Styrene har ansvar for den samlede virksomheten i helseforetakene. Styrenes funksjon handler både om kontroll og utvikling. Rekrutteringen av medlemmer er gjort med dette for øye.  

– For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier styreleder Marianne Telle. 

Helse Nord RHF er representert med ett medlem eller observatør i hvert styre. 

De nye styrene


De nye styrene for helseforetakene for perioden 2018–2020 ser slik ut. (Se presentasjon av styrelederne lenger ned i artikkelen.)

Finnmarkssykehuset

 • Harald Larssen, Lebesby
 • Gudrun Rollefsen, Hammerfest, adm.direktør Barents NaturGass AS
 • Amund Teigmo, Karasjok (ny), fastlege
 • Guro Brandshaug, Sør-Varanger (ny), daglig leder Kirkenes næringshage
 • Andreas Moan, Oslo (ny), prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF
 • Silje Ingebrigtsen, Alta (ny), kvalitetsleder Alta kraftlag
 • Jan Petter Monsen, Bodø, økonomisjef Helse Nord RHF 

Som styreleder velges Harald Larssen, og Gudrun Rollefsen velges som nestleder.

Helgelandssykehuset

 • Dag Hårstad, Trondheim (ny)
 • Tone Helen Hauge, Mosjøen, apoteker Mosjøen apotek
 • Paul Birger Torgnes, Brønnøysund, adm. direktør Fjord Marin Holding
 • Eva Monika Hestvik, Mo i Rana (ny), økonomidirektør Mo industripark
 • Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy, enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten
 • Jonne Kalstad, Bodø (ny), fastlege 
 • Jann Georg Falch, Bodø, rådgiver Helse Nord RHF

Som styreleder velges Dag Hårstad, og Tone Helen Hauge velges som nestleder.

Nordlandssykehuset

 • Odd Roger Enoksen, Andøy
 • Trine Karlsen, Bodø (ny) – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet
 • Olav Farstad, Svolvær, advokat
 • Siw Moxness, Lurøy (ny), daglig leder Kystinkubatoren
 • Anna Kuoljok, Tysfjord (ny), diakon Tysfjord kirkelige fellesråd
 • Helge Kjersem, København (ny), rådgiver og tidligere sykehusdirektør
 • Anne Berit Sund, Bodø (ny), rådgiver Helse Nord RHF

Som styreleder velges Odd Roger Enoksen, og Trine Karlsen velges som nestleder.

Sykehusapotek Nord

 • Bjørg H. Jenssen, Bodø
 • Jan Norum, Tromsø/Hammerfest, professor II UiT/overlege Finnmarkssykehuset 
 • Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa, forretningsutvikler Senja næringshage 
 • Lars Småbrekke, Tromsø, amanuensis UiT
 • Randi Brendberg, Bodø (ny), fagsjef Helse Nord RHF

Som styreleder velges Bjørg H. Jenssen, og Jan Norum velges som nestleder.

Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Ansgar Gabrielsen, Oslo (ny)
 • Helga Marie Bjerke, Tromsø, lokalpolitiker og avd.leder Tromsø kommune
 • Eivind Mikalsen, Mosjøen, fabrikksjef Hydro Sunndalsøra  
 • Johan Ailo Kalstad, Kautokeino (ny) direktør Samisk høgskole
 • Grete Kristoffersen, Tromsø (ny), fylkesdirektør NAV Troms
 • Ann Sissel Faugstad, Bergen (ny), viseadministrerende direktør Helse Bergen Haukeland universitetssykehus
 • Sverre Håkon Evju, Narvik (ny), kommuneoverlege Narvik kommune
 • Thrina Loennechen, Tromsø (ny), dekanus helsevitenskapelig fakultet UiT

Som styreleder velges Ansgar Gabrielsen, og Helga Marie Bjerke velges som nestleder.

Som observatør i styret oppnevnes Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF, Bodø.

Helse Nord IKT 

 • Hilde Rolandsen, Bodø, eierdirektør Helse Nord RHF 
 • Kjersti Lauritzen, Trondheim, direktør forretningsutvikling SIT
 • Marit Lind, Tromsø (ny), kst. adm. direktør UNN
 • Paul Martin Strand, Bodø, adm. direktør Nordlandssykehuset
 • Bjørn Nilsen, Bodø, IKT-sjef Helse Nord RHF 

Som styreleder velges Hilde Rolandsen og Kjersti Lauritzen velges som nestleder.

Om styrelederne


Finnmarkssykehuset:

Harald Larssen (52) fra Lebesby fortsetter på sin andre periode som styreleder i Finnmarkssykehuset. Han er nå rådmann i Lebesby og har tidligere vært styreleder i Finnmarkseiendommen og ordfører. 

UNN:

Ansgar Gabrielsen (62) fra Oslo er tidligere lokalpolitiker, ordfører, stortingsrepresentant (medlem av helse- og omsorgskomiteen) og statsråd (helseminister og næringsminister). Han driver nå egen rådgivningsvirksomhet og har de siste årene arbeidet med å skape synergier mellom sykehusdrift, forskning, næring og undervisning. Eksempler på prosjekter er ved Radiumhospitalet og Karolinska sjukhuset i Stockholm.  Han var statsråd i næringsdepartementet da prinsippene for god eierstyring og virksomhetsledelse ble besluttet i 2005.

Nordlandssykehuset:

Odd Roger Enoksen (63) fra Andøy er tidligere lokalpolitiker, varaordfører, stortingsrepresentant, partileder og statsråd (kommunalminister og olje- og energiminister). Han overtar som styreleder i Nordlandssykehuset etter å ha vært nestleder en periode. Enoksen er nå administrerende direktør ved Andøya Space Center.

Helgelandssykehuset:

Dag Hårstad (55) fra Trondheim er administrerende direktør i Sykehusapotek Midt-Norge. Han har tidligere hatt samme stilling for rusforetaket i Midt-Norge. Hårstad har også vært konstituert som direktør i Sykehuset Møre- og Romsdal. Han er styremedlem i Avinor. 

Sykehusapotek Nord:

Bjørg H. Jenssen (55) fra Bodø fortsetter på sin andre periode som styreleder i Sykehusapotek Nord. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i egen virksomhet, vært folkehelsesjef i Nordland fylkeskommune og starter nå i stilling som ansvarlig for reiseliv i Innovasjon Norge Nordland.

Helse Nord IKT:

Hilde Rolandsen (54) fra Fauske fortsetter på sin andre periode som styreleder i Helse Nord IKT. Hun har lang erfaring som toppleder i metallurgisk industri og arbeider nå som eierdirektør i Helse Nord RHF. Hun har vært styremedlem i Oslo Lufthavn.

Mediehenvendelser

Har media spørsmål eller ønsker intervju med styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815.