logo Helse Nord

Disputas om geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i helsetjenesten

Har pasientenes bosted, inntekt og utdanning noe å si for hvilken behandling de får i spesialisthelsetjenesten? Det er tema i Frank Olsens disputas 21. juni. Du kan følge den via strømming.

Publisert 15.06.2022
Sist oppdatert 28.10.2022
Frank Olsen

​​​Cand. Polit Frank Olsen vil offentlig forsvare avhandlingen «Geographic andsocioeconomic variation in the utilisation of specialist health care servicesin Norway – Three selected health care services».

  • Dato: Tirsdag 21. juni 2022 klokken 12.15

  • Sted: Auditorium Cortex, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT i Tromsø

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet via denne direktelenken​.

​Merk at opptaket kun vil ligge tilgjengelig i ett døgn etterpå.

​Pasientenes bosted, utdannings- og inntektsnivå har betydning

​​I Norge er det en overordnet helsepolitisk målsetting at alle skal få et likeverdig helsetilbud, uavhengig av hvor man bor og hvilken sosial status man har. I sitt doktorgradsprosjekt har derfor Frank Olsen kartlagt befolkningens bruk av offentlige finansierte helsetjenester. Han har undersøkt om det er forskjeller ut i fra pasientenes bosted, utdannings- og inntektsnivå.

​​​Olsen har brukt landsomfattende registre til å studere

  • ​​​sykehusinnleggelser for barn

  • ​kreftpasientveier for lunge-, kolorektal-, prostata- og brystkreft

  • ​​andelen atrieflimmerpasienter behandlet med ablasjon

​Han fant store geografiske og sosioøkonomiske variasjoner. Barn med foreldre med lavt utdanningsnivå hadde størst sannsynlighet for å bli innlagt og samtidig de minst alvorlige innleggelsene.​

Barns sykehusinnleggelse varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

​​​Olsen fant også at kreftpasientene med høyest inntekt i større grad ble inkludert i pakkeforløp. Atrieflimmerpasienter med høy utdanning og/eller høy inntekt ble dessuten oftere behandlet med ablasjon, og utdanningseffekten var sterkere med økende alder.

​​Prøveforelesningen strømmes også

​​Prøveforelesningen 21. juni klokken 10.15 holdes også i Aud. Cortex. Frank Olsen har fått oppgitt følgende emne:

​​«Diskuter virkemidler både på tilbuds- og etterspørselssiden i helsetjenesten som kan bidra til å redusere uønsket ulikhet i bruken av helsetjenester. Hvilke av disse virkemidlene vil du anbefale å benytte?»

​​Her finner du direktelenke til prøveforelesningen. ​

Frank Olsen, portrett

Frank Olsen, SKDE. Foto: Randi Solhaug​​

Veiledere og bedømmelseskomité

​​​Hovedveileder har vært rådgiver Lise Balteskard, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF. Biveileder har vært professor Bjarne Jacobsen, Institutt for Samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF

 

​​Bedømmelseskomiteen består av

  • ​Professor emeritus Morgens Lykten Larsen, Klinisk Institutt, Aalborg Universitet

​​           – som 1. opponent

  • ​Professor Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

​           ​– som 2. opponent

 

​​Leder av komiteen er førsteamanuensis Unni Ringberg, Institutt for Samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

​Disputasleder er professor Jan Abel Olsen, Institutt for Samfunnsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

​​​​​​
 
Summary in English:

​In the Norwegian health care system, there is a fundamental principle that equal needs should be met by equal services regardless of socioeconomic status and place of residence. The current thesis used nationwide registries to study; i) hospital admissions for children, ii) cancer patient pathways for lung, colorectal, prostate and breast cancer, and iii) the proportion of atrial fibrillation patients treated with ablation.

​Substantial geographic and socioeconomic variation were found. Children of parents with a low level of education had the highest admission probability, and the least severe admissions. Cancer patients in the highest income group were most frequently included in cancer patient pathways. Atrial fibrillation patients in high income and high education groups were most frequently treated with ablation.

​​To understand the causes of variation, studies on the impact of personal beliefs in both patients and physicians, local traditions, and clinical practice are warranted.​

​The auditorium is open to the public. The defense will be streamed here. ​

The trial lecture will also be streamed.

​​A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Link to the doctoral thesis. ​