logo

Eva Stensland blir ny fag- og forskningssjef i SKDE

Hun tiltrer stillingen 1. desember.

Publisert 08.10.2021
Sist oppdatert 28.10.2022
En kvinne med briller

​Eva Stensland er i dag seksjonsleder i Nasjonalt Servicemiljø, som er en del av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering). ​​​

Tilsettinga er et ledd i SKDEs økte satsing på pasientnær helsetjenesteforskning. Som fag- og forskningssjef skal Stensland utvikle og lede det medisinskfaglige samarbeidet og helsetjenesteforskningen. Rollen er todelt og hun vil derfor være seksjonsleder for en nyopprettet forskningsseksjon og fagsjef for SKDE. ​​

— Jeg har jobbet med medisinske kvalitetsregistre i SKDE i over 10 år og kjenner virksomheten godt. Det å få nye oppgaver i senteret er inspirerende. Vi har i SKDE gode forutsetninger for å drive pasientnær helsetjenesteforskning der vi går dypere i å prøve å finne forklaringer på praksisvariasjon i helsetjenesten, og å få lede dette arbeidet ser jeg fram til, sier Eva Stensland. ​​​

— Jeg er veldig fornøyd med ansettelsen. Eva Stenslands kompetanse vil være viktig for å nå de målene vi har satt for helsetjenesteforskningen i senteret.  Det tar tid å bygge opp en bred forskningsgruppe og Evas dedikasjon og utholdenhet er gode forutsetninger for å lykkes. Som fagsjef vil hun ha en viktig oppgave med å styrke bredden i den samlede medisinskfaglige virksomheten i SKDE – både i analyseseksjonen med regionale og nasjonale oppdrag og i seksjon for Nasjonalt Servicemiljø som har et nasjonalt oppdrag for å bidra til å utvikle medisinske kvalitetsregistre, sier SKDE-direktør Barthold Vonen. ​​

Philip A. Skau tar over som konstituert seksjonsleder i Nasjonalt servicemiljø. Han er i dag spesialrådgiver og stedfortreder for Stensland i Nasjonalt servicemiljø. ​