logo

Pandemiforedrag og paneldebatt på registerkonferansen

Blant foredragsholderne i år er assisterende helsedirektør Espen Nakstad, avdelingsdirektør Line Vold (FHI) og statistiker og formidler Jo Røislien. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner konferansen.

Publisert 27.10.2021
Sist oppdatert 28.10.2022
En gruppe mennesker

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021 finner sted på Clarion Hotel The Hub i Oslo 15. og 16. november. Årets overordnede tema er “tilgjengeliggjøring og bruk av helsedata”. 

​Her kan du lese mer om konferansen, programmet og påmelding.​

Konferansen åpnes med en videohilsen av Norges nye helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og deltakerne ønskes velkommen av pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, Anne-Lise Kristensen. Tidligere sjefredaktør i Dagens Medisin, Markus Moe, er konferansier. 

— Årets konferanseprogram er tettpakket med spennende og interessant innhold, og med foredragsholdere fra inn- og utland. Dette gleder vi oss veldig til, sier seksjonsleder Eva Stensland i Nasjonalt Servicemiljø og SKDE på vegne av arrangørene. 

Paneldebatt om Helsedataprogrammet 

Naturlig nok vil pandemien være en gjenganger blant temaene som tas opp, og Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og Line Vold i Folkehelseinstituttet vil for eksempel bidra i bolken “Behov for helsedata under pandemien”.  

Avisen VG, ved journalist Yasmin Sfrintzeris og utvikler Jari Bakken, vil fortelle hvordan de jobbet med å formidle tall om smitte- og vaksinestatus i befolkningen. 

— Status for etableringen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen er en egen bolk, og her blir det blant annet paneldebatt om Helsedataprogrammet. Så kommer statistiker Jo Røislien for å presentere hva som kjennetegner god formidling, samt gi oss tips og triks for hvordan man selv kan jobbe for å lykkes med egen fagformidling, forteller Stensland. 

Analyserte utviklingen av pandemien i Wales 

En annen kjent foredragsholder er Ronan Lyons, klinisk professor i folkehelse ved Swansea University og seniorrådgiver ved Public Health Wales NHS Trust i Storbritannia. Forskningen hans fokuserer på bruken av virksomhetsdata i kohorter, kliniske studier og evalueringen av naturlige eksperimenter og komplekse intervensjoner i Storbritannia og internasjonalt. 

Under pandemien ble Lyons gruppe bedt om å bidra i arbeidet til COVID19 Technical Advisory Group nedsatt av walisiske myndigheter. Arbeidet bestod i å fremskaffe relevante data for å analysere utviklingen av pandemien i Wales og eval​uere tiltak som ble igangsatt. 

En viktig møteplass for fagmiljøene 

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre. Antall deltakere har steget jevnt siden konferansen første gang ble arrangert i Tromsø i 2008. 

— Så langt er det 380 påmeldte på årets konferanse, men det er god plass til flere, sier Eva Stensland. 

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. ​