logo Helse Nord

Rapporteket – en viktig støttespiller til pandemiregisteret

Gjennom hele pandemien har Rapporteket vært en viktig støttespiller til pandemiregisteret, og på den måten bidratt til at den norske befolkningen har fått oppdaterte tall om sykehusinnleggelser på grunn av covid-19. 

Publisert 12.05.2022
Sist oppdatert 28.10.2022
Gruppebilde, tre analytikere, SKDE

​Hver dag året rundt, tikker det inn nye data fra medisinske kvalitetsregistrene og inn i den nettbaserte resultattjenesten Rapporteket. Via denne tjenesten kan man bearbeide rådata. Ut kan man hente oppdaterte resultater i form av tabeller, figurer og ferdige rapporter. 

​Kan få skreddersydde rapporter

I Rapporteket kan de som registrerer i de medisinske kvalitetsregistrene se egne resultater og sammenligne dem med resultater fra resten av landet. Rapporter fra Rapporteket kan også bygges opp etter registerets ønske og kan settes opp til å automatisk sendes ut regelmessig på e-post.

​— De kan med andre ord få skreddersydde rapporter og se dag-til-dag-resultater, dersom de ønsker det. Rapporteket sparer dem for jobben med å tilrettelegge tallene selv. Ofte har de ikke ansatte som kan gjøre denne jobben for dem, forteller statistiker Lena Ringstad Olsen.

Rapporteket har eksistert i mange år, og Ringstad Olsen er en av tre medarbeidere ved Nasjonalt servicemiljø i SKDE som jobber med dette. I tillegg finnes det flere andre som arbeider med resultattjenesten, blant annet i Helse Vest og Helse Midt.

​​Etterspørsel etter data og analyser er stor. 

​​— Ja, det har vært mye pågang. Rapportene som sendes ut er populære. Noen bruker Rapporteket mye, mens andre har en liten gullgruve av resultater «i skuffen». Særlig pågang har vi hatt fra intensiv- og pandemiregisteret, sier Ringstad Olsen.

Vil du jobbe sammen med oss i Rapporteket? Se vår ledige stilling her!

Bidrar med data til Beredt C19

Da pandemien slo inn over Norge i mars 2020 bistod SKDE, sammen med andre fagmiljøer, med å få Norsk pandemiregister opprettet og i drift. Pandemiregisteret er navnet på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPAR) som omhandler pandemipasienter, og hele registeret ble bygd opp i full fart i løpet av noen få uker. 

 

Formålet med pandemiregisteret er å sørge for samordnet og effektiv rapportering av pasienter innlagt med sykdom som følge av koronavirus i norske sykehus, samt å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. Pandemiregisteret brukes aktivt av mange, og i 2021 ble det utlevert nærmere 40 datasett til forskning og mer omfattende analyser. 

 Alle pandemipasienter på norske sykehus registreres her. Registeret skiller mellom pasienter som er innlagt på grunn av covid-19, og de som har covid men er innlagt av andre årsaker. Registeret overfører data til Folkehelseinstituttet(FHI) sitt beredskapsregister, Beredt C19, flere ganger i døgnet. Overføringen går via Rapporteket. 

 

​I løpet av pandemien er det nok mange som har vært innom VGs nettside om smitte- ogvaksinestatus i befolkningen​. Grafene der er blant annet basert på tall hentet fra FHI, som igjen har hentet sine tall fra Rapporteket. 

 ​— Rapporteket har daglig overføring av data som FHI ønsker, både rådata og bearbeidede data om intensiv- og sykehusoppholdet, forteller Lena Ringstad Olsen.​