logo

Nytt anbud på pasientreier

Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Publisert 12.12.2018
Bilde av nordnorsk vei
Områdene dette gjelder er:
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 33 avtaleområder
  • Nordlandssykehuset HF: 9 avtaleområder
  • Helgelandssykehuset HF: 11 avtaleområder
For anbudsområdet tilhørende Universitetssykehuset Nord Norge, så er det i tillegg utlyst en åpen anbudskonkurranse om transport med timesbiler og pasientekspress i 6 av områdene.

Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, mens helseforetakene er oppdragsgiver og vil være kontraktspartner med den enkelte leverandør.

Gjennomføring av anbudskonkurransen

Anbuds konkurransen gjennomføres i Mercell-portalen som er oppdragsgivers elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin og i EUs database for slike kunngjøringer: TED.

Registrering og tilgang til konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell-portalen.  All kommunikasjon i prosessen skal foregå via portalen, slik at all kommunikasjon blir loggført. Innlevering av tilbud skal gjøres elektronisk i Mercell. Spørsmål til funksjonaliteten i verktøyet skal rettes til Mercell support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

Pris, kvalitet, miljø

Formålet med anskaffelsen er å sørge for transport med drosje/turvogn til pasienter som av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivtilbud, ikke kan benytte rutegående transport.

Tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, blir vurdert på pris og kvalitet/miljø. Pris vektlegges tyngst, men oppdragsgiver har et miljøfokus og ønsker å utfordre næringen på å ta et miljøansvar og vil derfor også gi miljø betydelig vekt.

Tilbudskonferanser

Det blir gjennomført tilbudskonferanser i Tromsø, Bodø og Mosjøen i uke 2. På tilbudskonferansen vil viktige hovedelementer i anbudskonkurransen blir gjennomgått. Nærmere informasjon om konkrete datoer er publisert i Mercell portalen.

Tilbudsfrist er satt til 29. januar 2019 kl. 12.00.

For driftsavtalene tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (6 områder) er tilbudsfrist 24. januar 2019 kl. 12.00.

Mer informasjon

Spørsmål kan rettes til Helse Nord RHF ved innkjøpssjef Rune Sætermo, tlf. 91 79 18 38.