logo

Nytt Regionalt brukerutvalg er oppnevnt

Styret i Helse Nord RHF har i møtet 26. august oppnevnt nytt Regionalt brukerutvalg for perioden 2020–2022.

Publisert 26.08.2020
Sist oppdatert 28.08.2020
Knut Hartviksen

Det nye brukerutvalget er bredt sammensatt med bred erfaringskompetanse. Utvalget gjenspeiler helseforetakets virksomhet på en god måte med hensyn til bredde i kjønn, geografi, alder, sykdom og etnisk bakgrunn.

– Kompetent

– Det er et svært kompetent brukerutvalg som er oppnevnt, og jeg er sikker på at de vil gjøre en god jobb inn mot spesialisthelsetjenesten til beste for den nordnorske pasienten, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Nytt av året er at Sametinget for første gang har blitt invitert til å foreslå representanter inn til Regionalt brukerutvalg. Et direkte resultat av dette er at Ester Marie Fjellheim fra Sametingets Eldreråd har fått plass i brukerutvalget.

Disse er oppnevnt

Det nye brukerutvalget er:

 • Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, FFO Nordland (Diabetesforbundet)
 • Laila Edvardsen, Tromsø, FFO Troms/Finnmark (Personskadeforbundet)
 • Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)
 • Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse
 • Karen Agnete Hagland, Mo i Rana, Kreftforeningen
 • Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL)
 • Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet
 • Kitt Anne Jorid Hansen, RIO
 • Barbro Holmstad, SAFO
 • Nikolai Raabye Haugen, Unge Funksjonshemmede
 • Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd

Leder av brukerutvalget blir fortsatt Knut Georg Hartviksen. Nestleder blir Laila Edvardsen.

Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:

 1. Åse Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatikerforbundet)
 2. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)
 3. Anne Thoresen, Narvik, FFO Nordland (FFHB)


Les styresaken om oppnevning av nytt Regionalt Brukerutvalg