logo

Offentlig anskaffelse av rusbehandling

Helse Nord RHF vil inngå langsiktige avtaler om kjøp av døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for om lag 80 millioner kroner i året.

Publisert 23.08.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
En person som klatrer på en stein
Formålet er å sikre denne pasientgruppen tilgang til likeverdige tjenester på spesialisthelsetjenestenivå, preget av tilgjengelighet, god kvalitet, individuell tilpasning og fleksibilitet.

Anskaffelsen gjelder følgende behovsområder:

  • Behandling av alkoholavhengighet inntil 6 måneder
  • Behandling av a‏‏‏vhengighet og psykiske lidelser inntil 6 måneder
  • Behandling av avhengighet og psykiske lidelser fra 6 til 12 måneder
  • Avrusning 3 – 14 dager
  • Avhengighet 16 – 23 år inntil 9 måneder
Tilbudsfrist er 30. september 2016.