logo

Oppdraget for 2022 gitt til helseforetakene

De seks helseforetakene i Helse Nord har fått overlevert oppdraget for 2022: Oppdragsdokumentet.

Publisert 02.02.2022
Sist oppdatert 03.02.2022
Skjermbilde fra det digitale foretaksmøtet i Helse Nord 2. februar 2022.

Oppdragsdokumentet er den årlige bestillingen til helseforetakene over oppgaver de skal løse - for å gi best mulig pasientbehandling, best mulig tjenester og krav til forbedringer og utvikling.​​

​​​​​Les: Oppdragsdokumentet for 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene


Oppdragsdokumentet gis formelt til helseforetakene i foretaksmøte. I foretaksmøter møter styrer og administrerende direktører i helseforetakene. ​

2. februar ble det avholdt foretaksmøte, ledet av styreleder i Helse Nord, Renate Larsen. Larsen sa blant annet dette til styrene:
Vi i foretaksgruppa Helse Nord skal sammen sørge for at innbyggerne i Nord-Norge får de beste spesialisthelsetjenestene. Vår jobb er å sikre et fremtidsrettet og likeverdig behandlingstilbud til innbyggerne i Nord-Norge, uavhengig av bosted og andre demografiske variabler. 

Oppdragsdokumentet for 2022 beskriver overordnede føringer og
konkret krav som er viktige for å oppnå fastsatte mål og for å utvikle
helsetjenesten til befolkningen. Kravene gjenspeiler føringene som Helse Nord RHF har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF sine strategier, planer og oppgaver.

Hovedmålene fra Helse- og omsorgsdepartementet setter for spesialisthelsetjenesten i landet, er: 

  1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
  3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
​Foretaksgruppa Helse Nord gir helsetjenester til befolkningen med høy kvalitet. Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende er i stort veldig gode. Våre sykehus utfyller hverandre og utgjør for mange pasienter sine behov en helhetlig behandlingskjede.

En kompetansetjeneste som helsetjenesten er, utvikles og forbedres hele tiden. Det skal og må også våre helsetjenester i Helse Nord. Selv om utfordringene innimellom kan føles massive og uangripelige, skal og må vi finne løsninger.

Alle vi i dette møtet kjenner hvilke utfordringer som ligger foran oss. De to største er kanskje  kompetanse og økonomi. Helse Nord RHF jobber tett med helseforetakene for å forstå fullt ut det helhetlige bildet rundt utfordringene.

Vi må finne de løsningene som passer for vår landsdel. Vi har særegenheter i Nord-Norge, både geografisk, demografisk og klimatisk. Det er normalen for oss, og det skal vi løse. Det er vi som kan helsetjenester i nordområdene. Vi skal finne løsninger som er tilpasset vår del av Norge, med de samme krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

Digitalisering og e-helse gjør at folk og helsetjenesten kommer tettere på hverandre, og det er uten tvil en stor del av løsningen, både i og utenfor sykehus. Våre tjenester bør ligge langt framme i digitaliseringen, være spekket med teknologi og dette samtidig med omtanke for pasienten.

Foretaksgruppa Helse Nord har gode planer for å investere i både teknologi og i byggeprosjekter. Men for å få det til, må sykehusforetakene få økonomisk kontroll. 

En viktig del av løsningen for vår helsetjeneste er å løse geografi og tilgang på kompetanse ved å digitalisere. Dette må vi i styrene, og ledelsen i helseforetakene, støtte godt og aktivt opp under. 

Helseforetakene må forsterke sitt forbedringsarbeid, og finne nye måter å samhandle på både internt, mellom helseforetak, og med samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten.

Oppdragsdokumentet for 2022 gir overordnede føringer og retning for utvikling av helsetjenesten, kombinert med mer konkrete krav til aktiviteter og leveranser.

Ingen vet med sikkerhet hvordan framtiden blir med tanke på bærekraftige og kompetente helsetjenester med høy kvalitet og pasientsikkerhet. Framtiden skapes, og vi er med på å skape den.