logo

Opplever stor og økende interesse for pakkeforløpet

Lanseringskonferansene for pakkeforløp for psykisk helse og rus samlet mange både i Bodø og Tromsø.

Publisert 22.10.2018
Sist oppdatert 23.10.2018
Lanseringskonferanse Pakkeforløp psykisk helse og rus i Tromsø

​De første pasientene kan henvises til pakkeforløpet for psykisk helse og rus fra 1. januar 2019. Målet er at pakkeforløpene skal legges til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.


Her kan du lese mer om pakkeforløpene


Det var stor interesse fra ulike aktører da det ble invitert til lanseringskonferanser i Bodø og Tromsø.

- Vi hadde fullt opp med deltakere begge steder. I Tromsø måtte folk sitte langs veggene for å få plass, sier seksjonsleder psykisk helse og rus i Helse Nord RHF, Jan Tomas Finnson.

Mye plass til brukerne

Alle kommunene var invitert til konferansen, men det var også brukersiden som ble gitt mye plass.

- Målet med disse konferansene var å vekke interessen hos kommunene og deres samarbeidspartnerne, men ikke minst hos brukerorganisasjonene som var veldig godt representert. De ble gitt god anledning til å snakke på konferansene, og de har også vært tett involvert gjennom hele prosessen. Mange av endringene som ligger inne i pakkeforløpet kommer nettopp som et resultat av tilbakemeldinger fra brukersiden. Vår erfaring er at de i all hovedsak er positive til pakkeforløpene, men samtidig spente på hvordan dette kommer til å bli, sier Finnson.

Samarbeid med kommunene

Tarald Sæstad er prosjektleder for pakkeforløp i Nordlandssykehuset, og er godt fornøyd med oppmøte og respons på den første av de to lanseringskonferansene.

- Vår opplevelse er at konferansen har bidratt til å øke forståelsen av hva pakkeforløpene vil innebære for pasienter og brukere, og hva det vil bety for ansatte som jobber i fagfeltet, sier Sæstad.

Brukerrepresentant og konferansier Asbjørn Larsen og impelementeringsansvarlig i Nordlandssykehuset Tarald Sæstad

Brukerrepresentant og konferansier Asbjørn Larsen og impelementeringsansvarlig i Nordlandssykehuset Tarald SæstadBlant deltakerne var brukerrepresentanter, brukerorganisasjoner, ledere fra flere forskjellige nivåer, fylkesmannen og private institusjoner. Nå skal samarbeidet med kommunene styrkes fram mot årsskiftet.

- For Nordlandssykehusets del har vi ikke hatt noen systematisk samarbeid inn mot hver enkelt kommune, men vi opplever en økende interesse fra dem. I tiden fram mot nyttår kommer vi til å samarbeide tettere. Noen avtaler er allerede på plass, men vi mangler avtaler med de fleste foreløpig. Målet vårt er å møte alle de 21 kommunene i opptaksområdet vårt, sier han.

Strømmet på nett

Langt fra alle som ønsket det hadde mulighet til å være fysisk til stede under lanseringskonferansene, men også utenfor konferanselokalene var interessen stor.

- Kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere var invitert inn til DPS-ene hos foretakene for å følge konferansen gjennom strømming. Tallene fra den første konferansen viser at godt over 500 fulgte konferansen på nett, noe vi er godt fornøyd med, sier Sæstad.