logo

Oppnevner nytt styre i UNN

Eivind Mikalsen oppnevnes som styreleder i UNN.

Publisert 09.02.2018
Sist oppdatert 12.02.2018

​Helga Marie Bjerke oppnevnes som nestleder.

Det ble nødvendig å oppnevne ny leder og nestleder etter at Jorhill Andreassen og Erling Espeland trakk seg som leder og nestleder i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 9. februar 2018. De to trakk seg som følge av at også administrerende direktør Tor Ingebrigtsen trakk seg. Årsaken er saken om fremsatte trusler til styrelederen i Helse Nord RHF og manglende tillit som følge av dette.

Både Mikalsen og Bjerke har vært medlemmer i UNN-styret siden 2014. De vil fungere inntil nytt styre oppnevnes av styret i Helse Nord RHF. 

Styret i UNN konstituerer viseadministrerende direktør Marit Lind som administrerende direktør i UNN.