logo

Opprettholder dagens flyambulansetjeneste i Finnmark

Etter møter og nærmere vurdering har Helse Nord bestemt seg for å opprettholde dagens flyambulansetjeneste i Alta med et døgnfly og et dagfly i ny flyanskaffelse som løper fra sommeren 2019. 

Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Et gult og hvitt fly på rullebanen
Hovedbegrunnelsen for dette er å sikre at vi har god kapasitet for transport til Hammerfest sykehus, og de andre småflyplassene i Finnmark.

– Det er etter vår vurdering ikke fornuftig å få en ordning hvor pasienter blir sendt til Tromsø fordi vi har en flytype som ikke kan lande på de mindre flyplassene, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Når det gjelder resten av strukturen for luftambulansetjenesten i perioden 2019–2030 arbeides det fortsatt med denne, og det er derfor for tidlig å si noe mer om den nå.

Uansett om folk bor på plasser som er vanskelig fremkommelig, skal de også i framtiden føle en trygghet for at deres akuttmedisinske beredskap er ivaretatt. Enten det er med bil, båt, fly eller helikopter.  

Det er imidlertid klart at slik de økonomiske utfordringer er på kort og lang sikt må vi gjøre alt for at også denne tjenesten blir mer effektiv slik at vi ikke har mer kapasitet enn nødvendig. 

Helse Nord  må  effektivisere dersom  vi skal greie å opprettholde tilbudet til pasientene, og samtidig skape grunnlag for framtidige investeringer i bygg og utstyr.

– Vi må i tillegg ta høyde for de store behovene for pasienter med kroniske sykdommer, psykisk helsevern og rus, og behovet for å finansiere en stadig dyrere kreftbehandling, sier Vorland. 

(Pressemelding fra Helse Nord RHF, 13. oktober 2016)

Kontaktperson: 

Siw Sandvik, kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF
Tel.: 947 93 075