logo

Pasienten får innsyn i henvisningene

Henvisninger fra fastleger til sykehus blir digitalt tilgjengelig for pasientene. Når Helse Nord gir pasientene digital tilgang til sin pasientjournal, er de aller fleste henvisningene en del av journalen.

Publisert 09.06.2015
Sist oppdatert 15.03.2017
Erik Martinsen


Praksiskonsulent i Nordlandssykehuset, Erik Martinsen, tror ikke fastleger kommer til å skrive henvisningene mye annerledes når disse nå blir enklere tilgjengelig for pasientene gjennom at pasienter kan få elektronisk tilgang til sin pasientjournal. 


​Helse Nord informerer landsdelens fastleger om at henvisninger sendt fra og med 21. september 2015 blir tilgjengelig for pasientene når pasientene får elektronisk tilgang til sin sykehusjournal.

– Dette forutsetter at sykehusene legger inn henvisningen som en del av journalen. I dag gjøres nok dette litt ulikt, men de aller fleste henvisninger blir lagt inn som del av pasientens journal, sier prosjektleder i Helse Nord for «Elektronisk tilgang til pasientjournalen», Tove Sørensen.​

Ny tjeneste desember 2015

Helse Nord vil fra desember 2015 tilby pasienter over 16 år elektronisk tilgang til sin pasientjournal. Dette får pasientene ved å logge inn via helsenorge.no. Formålet med å gi pasientene enklere tilgang til journalen er, i tråd med samfunnsutviklingen, at pasientene blir mer delaktige og har bedre informasjon om egen helse.

Ingen ny rettighet

Praksiskonsulent i Nordlandssykehuset og tidligere fastlege Erik Martinsen bekrefter Sørensens antakelse om at sykehusene i dag har litt ulik praksis når pasienter ber om utskrift av sin journal på papir eller CD.

– Noen sykehus leverer nok ut alt, også henvisninger, mens andre har sagt at dokumenter skrevet av fastlegen må pasienten få hos fastlegen. Retten til innsyn i egen journal er uansett ikke ny, og jeg tror at fastleger skal være forberedt på at all kommunikasjon vi har med sykehusene om en pasient blir en del av pasientjournalen, sier Martinsen.​

Utfordringer

– Tror du fastlegene kommer til å endre måten de skriver henvisningene på når de vet at pasientene enklere kan lese det?

- Nei, det tviler jeg på. De fleste holder seg til en saklig stil. Jeg ser en utfordring i tilfeller når legene i henvisningen mistenker noe alvorlig, uten at dette er diskutert med pasienten. I tillegg kan det være noen sideproblemstillinger hvor fastlegen kan antyde til sykehuset at pasienten for eksempel har et alkoholproblem eller pillemisbruk, som foreløpig ikke er et tema mellom fastlege og pasient. Men mange fastleger og pasienter har en svært åpen dialog, sier han.

Prosjektleder Tove Sørensen oppfordrer fastlegene til å informere pasientene om denne tjenesten.

– Slik Martinsen påpeker, kan utfordringen være hvis fastlegen i henvisningen skriver noe han har mistanke om som ikke er nevnt for pasienten, for eksempel mistanke om kreft. Det er viktig at fastlegen drøfter dette med pasienten, slik at pasienten ikke får vite om dette ved selv å lese henvisningen, sier Sørensen.​

Positivt mottatt

I april ble fastleger i Lofoten informert om prosjektet «Elektronisk tilgang til pasientjournal» i et samarbeidsmøte med Nordlandssykehuset. Martinsen sier tjenesten ble positivt mottatt.

– Informasjonen om denne tjenesten ble godt tatt i mot. Det går vel på at så lenge fastlegene vet hva de gjør når de skriver henvisninger og epikriser, så er, særlig yngre leger, vant med at alt skal være tilgjengelig for pasienten, sier praksiskonsulent og tidligere fastlege Erik Martinsen.

Målet for Elektronisk tilgang til pasientjournal er at alle journaldokumenter skal vises for pasienten. I denne tidlige fasen er det ikke teknisk mulig å vise alt, blant annet laboratoriesvar, røntgenbilder og journal fra føde/barsel.

– Men dette jobber vi med for å få til. Laboratoriesvar fra klinisk kjemisk skal vi få til rimelig enkelt. Laboratoriesvar på mikrobiologi og medisinsk genetikk kommer senere. En utfordring med røntgenbilder er at det er svært store filer. Journalen fra føde/barsel føres i et eget pasientjournalsystem, og vil ikke bli en del av denne løsningen med det første, sier Sørensen.​

En person som holder en tablett

Prosjektleder Tove Sørensen ber fastlegene være oppmerksomme hvis fastlegen i henvisningen skriver noe han har mistanke om som ikke er nevnt for pasienten. – Informer pasienten om henvisningen, oppfordrer hun.
Har du som fastlege et spørsmål du ikke har fått svar på, send en e-post til prosjektet: minhelse@helse-nord.no​