logo

Pasientene er fornøyde med sykehusjournalen på nett

Pasienter som leser sykehusjournalen sin på nett føler seg tryggere. Det viser ny undersøkelse. Eli Arild mener informasjonen i pasientjournalen hjalp henne til å håndtere sykdommen bedre.

Publisert 01.02.2017
Sist oppdatert 18.02.2021
Eli Arild
Pasienter i Helse Nord og Helse Vest har digital tilgang til sin sykehusjournal. Ved å logge deg på helsenorge.no får du blant annet tilgang til henvisninger, journalnotater og epikriser. 

En ny brukerundersøkelse viser at pasientene ønsker denne tjenesten. Pasientene opplever at de får en bedre forståelse av sin helsetilstand. Eli Arild (64) er en av dem.

Klarte ikke følge med


– Jeg har brukt pasientjournalen min mye, og hatt så god bruk for den. Da jeg var mye på sykehuset og det sto på som verst, klarte jeg ikke å følge med. Det var umulig å huske hva alle spesialistene hadde sagt. Da jeg kom hjem kunne jeg finne ut hva som ble sagt og hva som ble gjort, sier Eli Arild.

Slik bruker hun pasientjournalen fortsatt. 

– Jeg ønsker å være aktiv i egen sykdom og behandling. Det forutsetter at jeg er godt informert, sier Eli Arild, som i likhet med mange andre opplever å ha fått mye bedre oversikt. 

Ifølge brukerundersøkelsen opplever 93 prosent at det er enklere å holde oversikt over sin helsetilstand.

90 prosent av pasientene opplever økt trygghet.

– Er med på avgjørelser


– Enkel tilgang til pasientjournalen har ikke gjort sykdomstida mi lettere, men har hatt betydning for at jeg håndterer sykdommen på en god måte og at jeg er med på avgjørelser som gjelder meg selv, sier Eli Arild.

Brukerundersøkelsen viser at 63 prosent opplever å få mer ansvar for behandlingen. Eli Arild understreker at det ikke må være slik at pasienter skal få mer ansvar for å følge opp behandling gjennom digital tilgang til journalen. 

– Men jeg er en person som liker å ha ansvar for meg selv og ha informasjon om ting som skal følges opp, sier Eli Arild.

Andre resultater fra undersøkelsen

 • 87 % mener de er bedre forberedt til time/innleggelse.
 • 82 % opplever at de har en bedre forståelse av sin helsetilstand.
 • 80 % opplever at det er lettere å kommunisere med helsepersonell.
 • 59 % synes det var vanskelig å forstå noen medisinsk ord eller uttrykk.
 • 19 % har blitt urolig over informasjon de har fått gjennom pasientjournalen.
 • 93 % mener tjenesten fungerer tilfredsstillende.
Flere resultater fra brukerundersøkelsen her:


Under utvikling


Pasientjournal er en av flere digitale pasienttjenester som tilbys pasientene. 

– Dette er en relativt ny tjeneste i Norge. Det er derfor viktig å få tilbakemelding fra pasienter om hva de synes om tjenesten og hvordan de bruker den, sier prosjektleder for Digitale pasienttjenester i Helse Nord, Tove Sørensen, og fortsetter:

– Selv om de fleste nye dokumenter er tilgjengelig for pasienten, er det fortsatt en del dokumenttyper som vi i dag ikke kan vise og som vi vet at pasientene etterspør, for eksempel resultater av prøver. Andre forbedringsområder er bedre informasjon til pasienten om dokumenter som ikke er tilgjengelig digitalt, muligheten til å sende sikker melding til sykehuset og sikker deling av journaldokument for eksempel med annen behandler. Vi ser allerede flere eksempler på at pasienter oppdager misforståelser eller feil, og at disse er blitt rettet opp. På denne måten kan digitale pasienttjenester øke pasientsikkerheten, sier Sørensen.

Tidligere brukerundersøkelseFakta om tjenesten pasientjournal på helsenorge.no


 • I over ett år har pasienter i Helse Nord hatt digital tilgang til sin sykehusjournal. I Helse Vest fra 2016.
 • Om lag 1550 pasienter i Helse Nord logger inn hver dag i pasientjournalen på helsenorge.no.
 • I Helse Nord vises de aller fleste dokumenter fra sykehusjournalen, med unntak av noen (som eks. teknisk ikke lar seg vise ennå). 
 • Helsepersonell kan nekte innsyn i dokumenter hvis det er fare for pasientens liv eller helse, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.
 • Pasientjournal er ikke det samme som Kjernejournal på helsenorge.no. Pasientjournal viser dokumenter fra sykehusjournalen, som bare pasienten har tilgang til, samt helsepersonell i det aktuelle helseforetaket. Kjernejournal er en oversikt over vesentlig informasjon om pasienten basert på registerdata. Denne informasjonen skal alle sykehus og fastleger i Norge ha tilgang til. 

Sjekk din sykehusjournal

1550 pasienter i Helse Nord leser daglig informasjon om egen sykdom og behandling i sin sykehusjournal. Er dette noe for deg? På helsenorge.no får du tilgang til din sykehusjournal, enkelt og sikkert.
Logg på Min helse på helsenorge
Logo