logo

Pasientene vil ha sykehusjournalen på nett

Pasienter som har fått lese sin pasientjournal via internett er veldig fornøyde – og de forstår i stor grad hva som står skrevet i journalen. Det viser brukerundersøkelsen etter testen av elektronisk tilgang til sykehusjournalen.

Publisert 03.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Åse Vinje

Åse Vinje er en av pasientene som var med og testet digital tilgang til sin pasientjournal. – Det er utrolig hvor fort man glemmer, så det er flott å kunne slå opp i journalen for å være sikker på at jeg fikk med meg informasjonen fra legen, sier Vinje. ​​ Foto: Anne May Knudsen


Helse Nord skal i løpet av året gi alle over 16 år som ønsker, tilgang til sin sykehusjournal via den nasjonale helseportalen, helsenorge.no. Så langt har tjenesten, som heter «Min pasientjournal», vært testet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Cirka 500 pasienter har testet. Brukerundersøkelsen viser:

94 % syntes «Min pasientjournal» fungerte tilfredsstillende.
87 % vil anbefale dette til andre.
99 % vil bruke «Min pasientjournal» senere.

​Forstår det meste

​Et veldig viktig spørsmål er om pasientene forstår det som står skrevet i journaldokumentene. Og det gjør de. 91 % svarer at de forstår det meste av det de leste.

Blant testpasientene var det også pasienter som arbeider i helsesektoren og som vi dermed skulle tro forsto helsespråket i journalene bedre enn andre. Men brukerundersøkelsen viser at det er svært liten forskjell; Pasienter uten helsebakgrunn forstår journaldokumentene like godt som pasienter som har helsefaglig bakgrunn.

På spørsmål om det var vanskelig å forstå noen medisinske ord eller uttrykk, svarer 51 % at det var vanskelig.

– Erfaringer fra Sverige viser at pasienter ikke oppfatter språket i journalene som et stort problem. Regioner i Sverige har hatt elektronisk tilgang til pasientjournalen siden 2012. Pasienter er trygge på at de kan søke opp medisinske ord eller be om hjelp for å forstå journalinnholdet dersom de trenger det, sier prosjektleder i Helse Nord, Tove Sørensen.

Den første versjonen av «Min pasientjournal» som vil bli tilgjengelig for alle pasienter i Helse Nord over 16 år, vil ha lenke til ei medisinsk ordbok.

– Mitt inntrykk er at de fleste som skriver i journalene i dag tenker på at den skal leses av andre, også pasientene, og at de derfor forsøker å skrive så forståelig som mulig uten å miste det presise fagspråket. Journalen er først og fremst behandlers redskap for å dokumentere det som er gjort og dele det med andre, men også behandlere bør tenke på den som skal lese, sier Sørensen.

Vil ha mer

​Når pasienten har logget seg inn i «Min pasientjournal» vises en liste over dokumenter som er i journalen. 95 % i brukerundersøkelsen mente at denne oversikten var lett å forstå. Du ser et eksempel på en slik dokumentliste på bildet.

Av forbedringer pasientene ønsker er at det vises flere typer dokumenter (ikke alle dokumenter er teknisk mulig å vise ennå). Flere trodde også at de ville få tilgang til journaler hos andre behandlere, som fastlege, tannlege eller fysioterapi.

– Det er bare sykehusjournalen i Helse Nord som er med i «Min pasientjournal» i denne omgang. Det er viktig å understreke, sier prosjektleder Tove Sørensen.​

Veien videre​

10. desember 2015 skal alle pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år i Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset kunne logge inn på helsenorge.no og lese sin eller sitt barns sykehusjournal.

I 2016 blir tjenesten utvidet til å vise oversikt over timer i sykehusene, med mulighet til å endre eller avbestille time. Det skal også bli en enkel dialogløsning, hvor pasienten på en sikker måte kan kontakte sykehuset elektronisk. Det blir også mulig å sjekke status på henvisning.

Fakta om «Min pasientjournal»


  • Pasienter over 16 år i Helse Nord får tilgang til sin sykehusjournal ved å logge seg inn på helsenorge.no
  • Tjenesten vil åpnes før årsslutt 2015.
  • Tjenesten er frivillig.
  • Ikke alle journaldokumenter vil vises, blant annet på grunn av tekniske årsaker.
  • Bare journal-dokumenter og henvisninger fra 21. september 2015 vil vises. For UNN gjelder det journaldokumenter fra 10. oktober 2014.
  • Det er mulig å få elektronisk tilgang til eldre dokumenter. Ta kontakt med sykehuset.
  • Retten til innsyn i egen journal er ikke ny – den rettigheten har pasientene hatt siden 2001. Det som er nytt er at pasientene får enklere og raskere tilgang til journalen, uten å måtte henvende seg til sykehuset først.​

Les brukerundersøkelsen