logo Helse Nord

Problemene med røntgensystemene i Helse Nord er løst

Helse Nord IKT har klart å rette feilen gjennom natta. Produksjonen på sykehusene er på vei tilbake og systemene er oppe og går igjen, men det vil kunne oppleves ustabilitet i perioder. 

Publisert 07.07.2022
Sist oppdatert 13.07.2022
Illustrasjonsbilde Colourbox

Det var torsdag 7. juli at alle sykehusene i Helse Nord opplevde problemer med røntgensystemet. 

Noen avdelinger kan fortsatt oppleve at systemet er ustabilit og tregt, men dette vil være forbigående. 

Helse Nord IKT har jobbet gjennom natten med å rette feilen. Fremover vil det jobbes med å stabilisere systemet ytterligere. 

​(Les oppdatering i denne saken fra 13. juli 2022: Snart normal drift i røntgensystemene i Helse Nord​)

Felles røntgensystem

Alle helseforetakene i Helse Nord benytter det samme røntgensystemet, Sectra. Problemene var knyttet til lagringsløsningen som systemet benytter​. Det var blant annet problemer med å sende røntgenbilder digitalt mellom ulike avdelinger, sykehus og lokasjoner. Det var også problemer med å få tilgang til arkiverte bilder. 

Problemene oppstod rundt klokken 08.00 torsdag 7. juli. Klokken 11.15 fredag 8. juli meldte Helse Nord IKT at problemene var løst. Systemet vil fremdeles kunne oppleves som ustabilt. 

Noen pasienter har fått utsatt timene sine som følge av problemene.

​​​Konsekvenser for pasientbehandling og hvordan røntgenpasienter påvirkes, er det de ulike sykehusene i regionen som må svare på.


Kontaktpersoner for media:​

Kontaktperson i Helse Nord RHF

Geir Tollåli, fagdirektør, Geir.Tollali@helse-nord.no, telefon: 90 94 55 09

Kontaktperson i Helse Nord IKT 
Kine Moxness Sandnes, kommunikasjonsrådgiver, Kine.Moxness.Sandnes@hnikt.no​, telefon: 95 28 05 95

Spørsmål til de ulike helseforetakene kan rettes via kommunikasjonsavdelingene: ​

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/media​ 

https://unn.no/om-oss/media 

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/media 

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/media