logo

Råd om reiser, bruk av munnbind og hjemmekontor

Spredningen av koronasmitte er økende. Å forhindre smitte inn i sykehus/helseinstitusjoner er svært viktig. Les råd til ansatte i helseforetakene i Helse Nord om reiser, bruk av munnbind og hjemmekontor.

Publisert 19.08.2020
Sist oppdatert 28.08.2020
Mann med munnbind med et fly i bakgrunnen.

Foretaksdirektørene i alle helseforetakene i Helse Nord står samlet bak de anbefalingene som her gis til alle ansatte i spesialisthelsetjenesten i vår region.

Innledningsvis understrekes at de viktigste og mest virkningsfulle smittetiltakene fortsatt er:

  • Hold minimum én meter avstand til andre.
  • God hånd- og hostehygiene.
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie.

Tjenestereiser

Tjenestereiser skal vurderes og begrenses til det som anses nødvendig, for eksempel i forbindelse med utdanning/opplæring. Alle tjenestereiser skal avklares med leder. Det oppfordres til bruk av digitale plattformer for å gjennomføre regionale og nasjonale møter.

Transport til og fra jobb

Etter sommerferien øker antall passasjerer i kollektivtransporten. For å begrense ny smitte er det viktig å unngå for stor passasjertetthet i rushtiden slik at én meter avstand mellom passasjerene kan overholdes.

NHO, Virke og helseforetakenes arbeidsgiverforening Spekter står sammen om å oppfordre arbeidsgivere om å kartlegge sine ansattes transportbehov og utarbeide planer som kan bidra til å redusere trykket på kollektivtrafikken i rushtiden. Foretaksdirektørene i Helse Nord støtter denne oppfordringen.

Les mer på spekter.no om press i kollektivtrafikken

Private utenlandsreiser

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Foretaksdirektørene oppfordrer ansatte til å avstå fra utenlandsreiser.

Les mer om reiseråd til ansatte i spesialisthelsetjenesten

Hjemmekontor

For å bidra til å redusere belastningen på kollektivtransport, trygg gjennomføring av smitteverntiltak på arbeidsplassen, og å redusere kontakthyppigheten i befolkningen, skal hjemmekontor brukes som virkemiddel.

Bruk av hjemmekontor må tilpasses arbeidets art og den enkelte ansattes behov. Det anbefales at ca. halvparten i en enhet/seksjon har hjemmekontor mens den andre halvparten har kontor på arbeidsplassen, og at dette roteres på.
Ta i bruk Helsedirektoratets veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser (covid-19)

Bruk av munnbind

Regjeringen anbefalte 14. august at passasjerer på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen bruker munnbind. Det er ikke slik anbefaling for kollektivtransporten i Nord-Norge, hvor avstand på én meter mellom passasjerene er det foretrukne smitteverntiltaket.

For helsepersonell i arbeidssituasjon gjorde regjeringen 14. august ikke endringer i rådene om bruk av munnbind. Helse- og omsorgspersonell skal fortsatt foreta en smittevurdering i møte med pasienter og brukere og bruke smittevernutstyr i tråd med FHIs råd og egne rutiner.

Mer informasjon på Helsedirektoratet.no om bruk av munnbind for helsepersonell

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus