logo

Raskere tilbake-avtaler overføres fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Sør-Øst RHF skal nå forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene. 

Publisert 12.01.2017
Sist oppdatert 15.03.2017
En mann og en kvinne som sitter i en sofa og ser på en bok
I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Avtalene gjelder døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, samt polikliniske tilbud for lettere psykiske- og sammensatte lidelser.

Helse Sør-Øst RHF skal forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene innenfor de økonomiske rammer som følger av statsbudsjettet. 

Bruk av avtalene fra NAV vil ikke endres i 2017. Dette betyr at alle betingelser i avtalene fortsatt vil gjelde og NAV-kontoret vil fortsatt være henvisende instans til tiltakene sammen med fastlegen.

Endringen har ingen konsekvenser for hverken pasienter eller henvisere.