logo

Samhandling sikrer god håndtering av mulig koronasmitte

Helse Nord RHF vil gi anerkjennelse for god håndtering av beredskapssituasjonene, både da MS Roald Amundsen kom til Tromsø og MS Seadream 1 kom til Bodø. Stikkordene er samhandling, koordinering, situasjons- og rolleforståelse. 

Publisert 05.08.2020
MS Seadream 1

Erfaringene fra de to hendelsene viser at samhandling mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter er god. 

— Hendelsene med cruiseskip i Tromsø og Bodø har vist at de samlede ressursene i helsetjenesten og offentlige myndigheter jobber godt sammen. Håndteringen viser at arbeidet med å bygge beredskap i helsetjenesten i Nord-Norge mot Covid 19 smitte er virkningsfullt, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord.

Koronasmitte om bord i MS Roald Amundsen

Når MS Roald Amundsen la til kai i Tromsø fredag morgen, 31. juli, ble det raskt etablert kontakt på flere nivå mellom UNN og Tromsø kommune. 

Tromsø kommune fikk en formidabel utfordring som måtte løses på kort tid, idet det ble behov for å sette passasjerer i karantene, gi helsehjelp, testing og smittesporing. Dette ble løst på en imponerende måte.

UNN Tromsø jobbet med å analysere prøver, slik at en raskt kunne fremskaffe prøvesvar. De innlagte Covid-19-smittede pasientene har fått behandling ved sykehuset i Breivika i henhold til gjeldende retningslinjer. Spesialisthelsetjenesten, også i Nord-Norge, har pr nå tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr, medikamenter og annet medisinsk utstyr nødvendig for å håndtere pasienter med alvorlig Covid-19 sykdom. UNN har også informert om at de kan utvide behandlingskapasiteten for covid-19-pasienter dersom det blir behov for det. 

MS Seadream 1 tar forholdsregler

I Bodø var utgangspunkt annerledes når cruiseskipet MS Seadream 1 ankom Bodø Havn. Rederiet ble varslet om at en person som hadde forlatt skipet 2. august, hadde testet positivt for Covid-19 i rutinekontroll ved ankomst København. Rederiet varslet helsemyndighetene. I samråd med kommune og helsemyndigheter ble båten bedt om å anløpe Bodø, for testing av mannskapet.

Bodø kommune koordinerte seg raskt gjennom flere møter med alle aktuelle aktører inkludert Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF, for å ha et opplegg for testing klart allerede tidlig neste morgen. Bodø Havnevesen sperret av et område i havna, Sivilforsvaret satte opp telt som egner seg for testing, Nordlandssykehuset gjorde klart for å bistå Bodø kommune med testing og sørget for kapasitet til å analysere prøver. 

Helse Nord RHF er informert om at testingen av mannskapet var ferdig allerede kl 0915 samme morgen. Alle parter avventer i skrivende stund prøvesvar fra laboratoriet ved Nordlandssykehuset, som er forventet å foreligge i løpet av ettermiddagen. Helse Nord RHF er trygg på at Nordlandssykehuset vil kunne håndtere eventuelle smittede pasienter på en god måte dersom det skulle bli nødvendig.

Hendelsene er nyttige for gjennomgang av eksisterende planverk og prosedyrer og vil bli evaluert også i et spesialisthelsetjenesteperspektiv. Det er alltid læringspunkter og viktig å nyttiggjøre seg de erfaringene vi får nå med tanke på nye hendelser.