logo

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

Publisert 15.11.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Hjertet i menneskekroppen

​​I sitt møte 14. november 2016 hadde Beslutningsforum for nye metoder tre metoder til vurdering:

  • kreftlegemiddelet pertuzumab (perjeta)
  • kreftlegemiddelet nivolumab (opdivo)
  • en hjerte-sensor til overvåking etter hjerteinfarkt 

Les beslutningene på nyemetoder.no