logo

Situasjonen i Ukraina

Det er stort behov for hjelp og bistand i forbindelse med krigen i Ukraina.

Publisert 03.03.2022
Sist oppdatert 10.03.2022
En gruppe mennesker iført kamuflasje

​Norske myndigheter arbeider fortløpende med å samordne behov og kartlegge muligheten for å bistå med medisinsk utstyr, legemidler og helsepersonell. Dette arbeidet koordineres nasjonalt.

Helse Nord RHF har tett dialog med ledelsen i helseforetak, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å avklare eventuell bistand fra vår region.